Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kolejne środki. Tym razem mowa tu o powiatowych urzędach pracy, które zapewniają dofinansowanie w wysokości do 30 tys. zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wyposażenie biura. Niektóre przedsiębiorstwa muszą jednak obejść się smakiem, ponieważ nie każdy PUP przewiduje takie wsparcie.

Projekt jest realizowany we współpracy z PUP. Wnioski mogą być składane przez przedsiębiorców już teraz, jednak muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim adres danej placówki PUP musi być właściwy dla miejsca siedziby bądź działalności firmy. Ponadto program obejmuje wyłącznie osoby bezrobotne, które wcześniej były zarejestrowane w odpowiednim urzędzie. Pojedynczo można otrzymać nawet 30 tys. zł na wyposażenie stanowiska pracy lub jego doposażenie.

Jak wygląda cały proces w praktyce

Istotną kwestią jest fakt, że wsparcie jest w formie refundacji. To oznacza, że przedsiębiorca musi najpierw samodzielnie pokryć koszty, aby następnie otrzymać potencjalny zwrot pieniędzy. Jak to wygląda w praktyce? Na początku firma finansuje koszty związanie z wyposażeniem stanowiska pracy. Ten warunek należy koniecznie spełnić aby móc wypełnić odpowiedni wniosek. Następnie trzeba udać się do PUP w celu ustalenia szczegółów. Jeśli cały proceder przebiegł prawidłowo, wówczas można zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną.

Dla kogo wsparcie?

Oprócz przedsiębiorców o refundację mogą ubiegać się także: niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Archiwum: lipiec 2021
mały podatnik