Pozew o rozwód to dokument sądowy, który wykorzystywany jest przez coraz większą liczbę osób w Polsce. Okoliczności, które prowadzą do jego złożenia, są różne. Sprawdź, jak wygląda wzór dokumentu, pobierz go i uzupełnij!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Pozew rozwodowy przygotowują osoby, których drogi z obecnym partnerem życiowym, się rozeszły. Zanim przystąpisz do uzupełniania dokumentacji dla sądu, koniecznie dowiedz się, jak powinno wyglądać uzasadnienie wniosku (wskazówki znajdziesz w pliku do pobrania). Jeśli chcesz zakończyć swoje małżeństwo, wiedz, że pozew o rozwód może przyjmować trzy różne formy. Brzmi skomplikowanie? Na szczęście wzór dostępny do pobrania i uzupełnienia uwzględnia wszystkie możliwości. Dzięki temu znacznie łatwiej wypełnisz dokumentację i udowodnisz rozpad pożycia małżeńskiego.

Pozew o rozwód – jak napisać dobry pozew rozwodowy i w ilu egzemplarzach go dostarczyć?

Każde małżeństwo (nawet to z pozoru najlepsze) jest narażone na rozkład pożycia małżeńskiego. Często dochodzi do sytuacji, kiedy drugi małżonek dopuszcza się zdrady lub po prostu przestaje interesować się partnerem. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas, często skutkuje tym, że jedna ze stron postawia złożyć pozew rozwodowy do sądu okręgowego. Zanim przystąpisz do tworzenia pozwu o rozwód, zwróć uwagę na fakt, że rozwody przybierają dwie różne formy:

 • z orzeczeniem o winie jednej ze stron;
 • bez orzeczenia o winie.

Tutaj wiele zależy od tego, jakie są relacje pomiędzy małżonkami. Najczęstszym powodem rozwoju jest zdrada, więc w takiej sytuacji zastosowanie ma wzór pozwu z orzeczeniem o winie jednej ze stron. Pamiętaj, że przy sporządzaniu dokumentu musisz też określić metody sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Nie masz doświadczenia w pisaniu takich dokumentów? Jeśli gotowy wzór wciąż jest dla ciebie zbyt trudny do uzupełnienia – skorzystaj z pomocy prawnika, aby wnieść do sądu pozew rozwodowy.

Co zawiera pozew rozwodowy?

Wzór pozwu o rozwód jest dość prosty i zawiera kilka istotnych informacji:

 • datę złożenia pozwu oraz adres sądu okręgowego;
 • dane powoda lub powódki (pełne imiona i nazwiska, adresy i numery PESEL);
 • tytuł pozwu oraz jego typ (ze wskazaniem winy lub bez orzekania o niej);
 • wskazanie żądań od strony pozwanej (np. w zakresie opieki nad dziećmi);
 • wskazanie świadków;
 • uzasadnienie złożenia pozwu rozwodowego;
 • podpis powoda lub powódki.

Tak uzupełniony wniosek poprawnymi danymi zostanie przyjęty przez sąd w miejscu zamieszkania osób formalnie będących jeszcze małżeństwem. Uwaga! Opłata sądowa w tym przypadku wynosi 600 złotych. Ta kwota jest zwracana powodowi po wygraniu sprawy (z orzeczeniem o winie) lub zostaje podzielona pomiędzy strony w razie polubownego rozpatrzenia pozwu rozwodowego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu rozwodowego musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis aktu małżeństwa;
 • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli macie dzieci);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej;
 • zaświadczenia o zarobkach powoda lub powódki (do ustalenia wysokości alimentów);
 • ewentualny odpis pozwu rozwodowego.

Kiedy stworzysz pozew rozwodowy zgodnie ze wzorem i dołączysz do niego wszystkie niezbędne dokumenty, ten na pewno zostanie rozpatrzony przez sąd. Następnie otrzymasz informację o terminach rozprawy sądowej, na którą warto zabrać ze sobą doświadczonego adwokata. Dzięki temu zyskasz pewność, że w razie orzeczenia o winie będziesz w stanie się bronić, aby wygrać sprawę.

Kiedy należy złożyć pozew rozwodowy?

Jest jeden podstawowy warunek, który pozwala na rozpoczęcie procedury rozwodowej po złożeniu odpowiedniego pozwu do sądu. Brak zgody współmałżonka na takie działania nie ma żadnego znaczenia. Należy bowiem wykazać rozkład pożycia małżeńskiego, który jest jednocześnie trwały i zupełny. Jeśli nie współżyjesz z małżonkiem i nastąpił trwały rozkład pożycia, jak najbardziej możesz złożyć pozew rozwodowy. Zmiana stanu cywilnego w postaci rozwodu jest możliwa, tylko kiedy są do tego odpowiednie przesłanki. W przeciwnym razie sąd może pod przymusem zastosować próby ratowania małżeństwa np. okresową separację, co nieco odwlecze wydanie orzeczenia rozwodu. Pozew o rozwód należy złożyć do biura podawczego sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda lub powódki.

Ile czasu trwa rozwiązanie małżeństwa po złożeniu pozwu rozwodowego?

Nie da się jednoznacznie określić, ile czasu potrzeba na rozpatrzenie pozwu o rozwód przez sąd. Nawet kiedy nastąpił zupełny rozkład pożycia, sąd zawsze musi zapoznać się ze sprawą i spróbować znaleźć nić porozumienia między małżonkami. Kiedy nie jest to możliwe – ostatecznie zostanie wydana decyzja o rozwiązaniu małżeństwa. Postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie trwa znacznie dłużej niż sprawy rozwodowe bez rozwiązywane za porozumieniem stron, a w skrajnych przypadkach sprawy o rozwód mogą potrwać nawet kilka lat. Szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzi dodatkowo podział majątku oraz ustalenie opieki nad dziećmi. Standardowy czas trwania procesów rozwodowych to od około 3 miesięcy do maksymalnie roku. Po ogłoszeniu wyroku przez sąd do czasu jego uprawomocnienia musi minąć termin 21 dni. Strony postępowania mogą w tym czasie złożyć wniosek o uzasadnienie decyzji.

Pozew o rozwód – wzór

Chcesz złożyć pozew o rozwód, ale nie wiesz, jak go dokładnie uzupełnić? Pobierz gotowy wzór, który ułatwi ci zadanie. Pamiętaj tylko, by konsekwentnie wybierać warianty przeznaczone dla jednego rodzaju sprawy (z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o niej).

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Podsumowując – pozew rozwodowy do sądu możesz złożyć samodzielnie bez udziału prawnika. Wystarczy, że pobierzesz gotowy wzór, uzupełnisz go danymi powoda/powódki oraz strony pozywanej, a następnie złożysz go do biura sądu okręgowego w miejscu zamieszkania.

Archiwum: wrzesień 2022
pozew o rozwód