Chcesz wiedzieć, jak przygotować odpowiedź na pozew? Jako pozwany masz taki obowiązek. W tym celu pobierz gotowy wzór dokumentu i uzasadnij tylko swoją odpowiedź na postawione zarzuty.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Jako osoba pozwana licz się z tym, że będziesz zobowiązany do odniesienia się do powodów i zarzutów przekazanych do sądu w pozwie. Na etapie prowadzenia postępowania cywilnego twoje wyjaśnienia będą kluczowe dla sądu lub prokuratury. Koniecznie musisz odnieść się do zarzutów wynikających z powództwa. Zrób to w formie pisma procesowego. To inaczej odpowiedź na pozew otrzymany od powoda lub powódki. Kodeks postępowania cywilnego uwzględnia tę metodę odpowiedzi na zarzuty jako pierwszą formę obrony pozwanego.

Odpowiedź na pozew – co powinna zawierać?

Podstawowe elementy, jakie powinna zawierać odpowiedź na pozew w formie dokumentu urzędowego, to:

 • oznaczenie sądu, do którego kierowana jest odpowiedź;
 • sygnatura sprawy;
 • oznaczenie stron (imiona, nazwiska i adresy) oraz pełnomocników;
 • oznaczenia rodzajów pisma, czyli odpowiedź na pozew;
 • wnioski i uzasadnienie wraz z dowodami;
 • czytelny podpis pozwanego;
 • wykaz załączników.

Ustosunkowanie się do pozwu sądowego musisz dostarczyć do instytucji w formie pisemnej. Dokument możesz uzupełnić w formie elektronicznej z własnym podpisem lub wypełnić gotowy wzór odręcznie. Jeśli chcesz uniknąć ewentualnych błędów, najlepiej skorzystaj z gotowego pisma do uzupełniania. Podczas sporządzania odpowiedzi na pozew przygotuj od razu wniosek o zasądzenie zwrotu koszów postępowania sądowego.

O czym trzeba pamiętać, składając odpowiedź na pozew?

Kiedy składasz odpowiedź na pozew, koniecznie uwzględnij też wniosek o przeprowadzenie rozprawy. W przeciwnym razie sąd ma prawo rozpoznać sprawę na niejawnym posiedzeniu bez udziału osoby pozwanej oraz pozywającej. Złożenie takiego wniosku wraz z odpowiedzią na pozew eliminuje ryzyko przeprowadzenia przez sąd niejawnej rozprawy.

W treści dokumentu odpowiedzi na pozew masz też prawo żądać przeprowadzenia sprawy pod nieobecność osoby pozwanej. Doręczenie takiego wniosku do sądu skutkuje tym, że sąd nie może wydać orzeczenia w formie zaocznej. W przeciwnym razie masz prawo zaskarżyć wyrok sądu apelacją.

Zwracając się do sądu w formie odpowiedzi na pozew, musisz też uwzględnić takie kwestie, jak ustanowienie urzędnika (obrońcy, adwokata) z urzędu. Jeśli chcesz otrzymać pełnomocnika z urzędu, musisz też przedstawić dokumenty potwierdzające twoją sytuację rodzinną i dochodową. Masz też prawo wskazać prawnika, którego chcesz, aby cię reprezentował przed sądem.

Odpowiedź na pozew a powództwo wzajemnie

Ostatnią opcją odpowiedzi na pozew jest tzw. powództwo wzajemne, czyli dokument zawierający niektóre elementy pisma procesowego, takie jak:

 • oznaczenia stron i sądu;
 • rodzaj pisma;
 • oświadczenia i wskazania faktów wyjaśniających zaistniałą sytuację;
 • podpisy stron;
 • wykaz dowodów.

W ramach złożenia takiego dokumentu musisz też wykazać określone żądania, wartość przedmiotu sporu, a także datę wymagalności roszczenia. Zwracając się ostatecznie do sądu uzasadnij swoją odpowiedź wraz z dowodami.

Jak i gdzie złożyć odpowiedź na pozew?

Obowiązkiem pozwanego zawsze jest udzielenie odpowiedzi na pozew, dostarczenie dowodów oraz przesłanie ich listem poleconym na adres odpowiedniego sądu. Dokument będący podstawą do oddalenia powództwa i jednocześnie stanowiskiem w sprawie złożysz też osobiście w sądzie. Pamiętaj, że złożenie odpowiedzi w sytuacji otrzymania pozwu z sądu jest bardzo ważne. Na podstawie art. 339 Kodeksu postępowania cywilnego – w razie braku odpowiedzi pozwanego sąd może orzec wyrok na niejawnym posiedzeniu.

Uwaga! Odpowiedź na pozew należy złożyć jako oryginał do sądu oraz odpowiednią liczbę jej odpisów dla każdej ze stron postępowania.

Odpowiedź na pozew – wzór

Chcesz odpowiedzieć na twierdzenia postawione w pozwie sądowym? Masz dowód na swoją niewinność i chcesz wnieść o anulowanie terminu rozprawy? W takim razie pobierz gotowy wzór, dzięki któremu przygotujesz odpowiedź na pozew.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
odpowiedź na pozew