Rozpad małżeństwa nie zawsze musi skutkować orzeczeniem o winie jednej ze stron. Pozostając w dobrych relacjach z małżonkiem, złóż pozew o rozwód bez orzekania o winie. Dzięki temu rozprawa zakończy się szybciej.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Z roku na rok w Polsce coraz więcej małżeństw po prostu się rozpada. Wynika to z wielu powodów, np. finansowych. Sprawy rozwodowe są najmniej skomplikowane, kiedy dwie strony nie chcą orzekania o winie, a sam pozew rozwodowy zawiera informacje o polubownym podziale majątku.

Dzięki temu sprawa rozwodowa jest rozwiązywana w pokojowych warunkach, co jest bezpieczne dla małoletnich dzieci. Pamiętaj, że pozew o rozwód bez orzekania o winie również wymaga udowodnienia przed sądem, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego bez szans na jego ratunek.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie a rozpad pożycia małżeńskiego

Niestety, ale nawet w razie porozumienia małżonków w kwestii rozwodu sąd zawsze wymaga udowodnienia faktu rozwiązania jakichkolwiek więzi oraz pożycia małżeńskiego, zanim wyda ostateczny wyrok. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego rozumiany jest w trzech aspektach:

  • więzi psychicznych małżonków;
  • więzi fizycznych (utrzymywania stosunków seksualnych);
  • więzi ekonomicznych np. wspólne gospodarstwo domowe, zobowiązania.

Kiedy powyższe kwestie nie mają zastosowania, sąd prawdopodobnie bez problemu udzieli rozwodu. Warto dodać, że podczas polubownego rozwodu strony mogą też ustalić między sobą alimenty na rzecz osoby w gorszej sytuacji finansowej. Sąd w toku postępowania przesłuchuje strony, aby stwierdzić ostatecznie rozpad pożycia małżeńskiego w sposób trwały oraz zupełny.

Jakie dane powinien zawierać pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

Przygotowanie dokumentu, jakim jest pozew rozwodowy bez orzekania o winie, jest dość proste. Możesz skorzystać z gotowego wzoru dostępnego do pobrania. Dzięki temu uzupełnienie dokumentu będzie znacznie łatwiejsze, a wzór poprowadzi cię krok po kroku, jak to zrobić.

Pamiętaj, że jakiekolwiek błędy w pozwie wymagają wyjaśnienia przed sądem przez powoda/powódkę. Zadbaj więc o to, aby rzetelnie uzupełnić wszystkie dane oraz uzasadnić stosowność pozwu. Jako osoba domagająca się o rozwód bez orzecznictwa o winie, musisz zamieścić w pozwie następujące dane:

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu;
  • oznaczenia stron i dane osobowe (powoda/powódki oraz pozwanego/pozwanej);
  • oznaczenie sądu, do którego składany jest dokument;
  • uzasadnienie złożenia pozwu rozwodowego oraz proponowanej formy rozwiązania związku małżeńskiego;
  • czytelny podpis powoda/powódki.

Jak prawidłowo uzasadnić pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Rozwiązanie małżeństwa możliwe jest tylko wtedy, kiedy złożysz odpowiedni dokument w postaci pozwu rozwodowego do sądu wraz z wymaganymi dokumentami np. odpis aktu małżeństwa.

Jeśli żadna ze stron nie ponosi winy, musisz zaznaczyć ten fakt w uzasadnieniu pozwu. Dobrze skonstruowane wyjaśnienie to takie, które dokładnie opisuje powód złożenia pozwu rozwodowego, odnosi się do niezgodności charakterów oraz innych realnych problemów, jakie występują pomiędzy małżonkami.

Pamiętaj! Zawsze bądź szczery w uzasadnieniu. Sądy to również ludzie, dlatego rzetelne i szczere podejście do sprawy będzie kluczowe dla wyniku rozprawy i szybkiego rozpatrzenia pozwu.

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Koszt złożenia pozwu rozwodowego podlega opłacie sądowej w wysokości 600 złotych, którą ostatecznie pokrywa strona przegrana. Jeśli sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa i trwały rozkład pożycia, opłata ta ulega zmniejszeniu do 300 zł. W tym przypadku kwota dzieli się na byłych małżonków po połowie, czyli po 150 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy docelowego sądu, gdzie został złożony pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Ile trwa rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie?

Nie da się określić czasu, w jakim sprawa rozwodowa zostanie rozwiązana. Z reguły te bez orzekania o winie jednej ze stron są rozwiązywane znacznie szybciej. Według danych statystycznych sądów średni czas procesowania pozwów rozwodowych wynosi od 3 miesięcy do roku.

Aby nieco przyśpieszyć ten proces, warto zatrudnić dobrą kancelarię prawną reprezentującą interesy każdej ze stron. Dzięki temu kwestie podziału majątku wspólnego, obowiązku alimentacyjnego i opieki oraz kontaktów z dziećmi są łatwiejsze do ustalenia.

Wycofanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie – czy to w ogóle możliwe?

Podczas trwania rozprawy rozwodowej strony mogą w każdej chwili po porozumieniu wystąpić o wycofanie pozwu rozwodowego. W takim przypadku sąd całkowicie umorzy postępowanie, a małżonkowie pozostaną w związku wedle prawa bez zmian. Złożenie wniosku o wycofanie pozwu nic nie kosztuje.

Pamiętaj też, że jako strona postępowania zawsze masz prawo zaskarżyć wyrok sądu. Masz na to 7 dni po wydaniu wyroku przez sąd i musisz złożyć wniosek na odpowiednim piśmie. Sąd uzasadni swój wyrok, a jedna ze stron pozwu może złożyć apelację w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór

Potrzebujesz wzoru pozwu o rozwód bez orzekania o winie jednego z małżonków? Pobierz go na swój komputer w formie gotowego dokumentu do uzupełnienia. Wcześniej jednak poznaj podstawowe kwestie, jakie należy poruszyć w pozwie i gdzie złożyć wypełniony dokument.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
Pozew o rozwód bez orzekania o winie