Pozew o podwyższenie alimentów możesz napisać np. jako opiekun prawny dziecka. Uzyskanie wyższego świadczenia alimentacyjnego jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy odpowiednio uzasadnisz wniosek.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Zmiana wysokości świadczenia alimentacyjnego działa w dwie strony. Do sądu możesz złożyć wniosek zarówno o obniżenie alimentów, jak i ich podwyższenie. Wiele sytuacji życiowych prowadzi do tego, że utrzymanie dziecka staje się problematyczne, szczególnie dla samotnej matki lub ojca. Potrzeby dziecka zawsze powinny być najważniejsze. Właśnie z tego względu warto skorzystać z możliwości podwyższenia świadczenia na rzecz dziecka poprzez pozew o podwyższenie alimentów składany do sądu.

Alimenty – co to takiego?

Alimenty to świadczenie, które przyznawane jest najczęściej jako środki na pokrycie potrzeb dziecka oraz kosztów jego utrzymania przez opiekuna prawnego. Pamiętaj, że obowiązek alimentacyjny obciąża zawsze najbliższych krewnych w linii prostej, a także rodzeństwo. Według definicji prawnej alimenty to świadczenie zasądzone w celu zapewnienia środków do utrzymania najbliższych osób np. dziecka. Świadczenie alimentacyjne dotyczy jednak nie tylko dzieci, ale także:

 • rodziców;
 • wnuków;
 • dziadków;
 • rodzeństwa;
 • osób dorosłych żyjących w niedostatku;
 • byłych małżonków;
 • matek dzieci ze związków pozamałżeńskich;
 • przysposobionych bliskich.

Pozew o podwyższenie alimentów – kto może go złożyć?

Pozew o podwyższenie alimentów może złożyć praktycznie każdy, kto ma już sądownie przyznane takie świadczenie. Na podstawie wcześniejszego wyroku o alimenty możesz złożyć nowy pozew o podwyższenie alimentów. Wystarczy, że doszło do sytuacji, gdzie wysokość alimentów okazuje się niewystarczająca np. ze względu na większe koszty utrzymania dziecka lub inne aspekty. Jedyną okolicznością, która pozwala na zmianę wartości przedmiotu sporu w postaci alimentów jest wcześniejsze uprawnienie do ich otrzymywania – zarówno pośrednio przez pełnomocnika, jak i bezpośrednio. Pamiętaj! Jako osoba uprawniona do odbioru alimentów możesz też złożyć pozew o ich obniżenie.

Pozew o podwyższenie alimentów – kiedy można go złożyć?

Osoba zobowiązania do wypłaty świadczenia alimentacyjnego zawsze musi liczyć się z tym, że druga strona może ubiegać się o ich podwyższenie. Zwiększenie wydatków na utrzymanie, szkoła osób małoletnich oraz problemy ze zdrowiem wymagające leczenia – to wszystko wpływa na zwiększenie ogólnych kosztów utrzymania dziecka i nie tylko. Pozew o podwyższenie alimentów jest uzasadniony w kilku sytuacjach, a mianowicie kiedy:

 • wzrastają usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów np. wyższe koszty żywności;
 • zmieniają się możliwości zarobkowe danej osoby uprawionej do świadczenia;
 • pojawiają się problemy zdrowotne wymagające kosztownego leczenia oraz zakupu leków;
 • wzrost ogólnych opłat utrzymania;
 • poprawa sytuacji materialnej osoby pozwanej;
 • wygrana na loterii, spadek – tutaj zastosowanie mają przepisy dziedziczenia ustawowego i testamentowego.

Oczywiście pozwy działają w dwie strony. Osoba, która jest zobowiązana do płacenia roszczenia na rzecz tej drugiej, również może złożyć pozew do sądu, ale o obniżenie świadczenia.

Pozew o podwyższenie alimentów – jak go napisać?

Napisanie pozwu o podwyższenie alimentów leży tylko po stronie uprawnionego do alimentacji. Wniosek tego typu powinien składać się z kilku ważnych elementów, a mianowicie:

 • data i miejscowość sporządzenia dokumentu;
 • adres i nazwa sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy;
 • wskazania stron postępowania;
 • uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów wraz z załącznikami np. rachunki za utrzymanie dziecka;
 • oczekiwana kwota podwyższonych świadczeń alimentacyjnych;
 • własnoręczny podpis.

Nigdy nie zapominaj też o załącznikach. Te powinny określać tylko uzasadnione potrzeby związane ze stałymi kosztami życia. Uzupełniony pozew złóż do sądu w miejscu zamieszkania osoby pozywanej. Dodatkowe dokumenty, które zawsze warto dołączyć do wniosku w razie zmiany okoliczności otrzymywania alimentów, to:

 • zaświadczenia lekarskie informujące o stanie zdrowia osoby uprawnionej do alimentów;
 • zaświadczenia o przyjęciu na studia (dla osób powyżej 18. roku życia);
 • zaświadczenia o dochodach;
 • wyroki rozwodowe;
 • rachunki dot. wydatków na dziecko;
 • kopia pozwu.

W kwestii podsumowania – pamiętaj, że tylko dobrze uzasadniony pozew o podwyższenie alimentów podparty licznymi dowodami jest gwarancją uzyskania pozytywnego wyroku sądu w tym zakresie. Ważne jest także to, aby na podwyżkę świadczenia pozwalały aktualne dochody osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Jako opiekun prawny dziecka uprawniony do alimentów, chcesz otrzymywać wyższe świadczenia na jego utrzymanie? W takim razie złóż pozew o podwyższenie alimentów do odpowiedniego sądu. Pobierz wzór takiego dokumentu, a dopełnienie formalności w tej kwestii będzie znacznie łatwiejsze.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
pozew o podwyższenie alimentów