Celem takiego postępowania jest uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości dłużnika. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest szansa na uratowanie biznesu i jego kontynuację przez umożliwienie przeprowadzenia restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

To stosunkowo nowe rozwiązanie w prawie zostało nazwane tzw. „polityką drugiej szansy”. Wybór drogi i sposobu dokonania restrukturyzacji zależy od możliwości majątkowych i finansowych dłużnika, co oznacza w skrócie, że jeżeli chcesz rozpocząć swoją restrukturyzację musisz mieć bezwarunkowo zabezpieczone środki na przeprowadzenie takiego postępowania. Brak takich środków będzie zwykle powodował, że jedyną drogą która pozostanie będzie upadłość.

Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się w następujących formach:

-postępowanie o zatwierdzenie układu,

-przyspieszone postępowanie układowe,

-postępowanie układowe,

-postępowanie sanacyjne.

Ustawodawca uzależnił możliwość przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego od udziału w procesie doradcy restrukturyzacyjnego, który musi legitymować się stosowną licencją. Osoba taka zobowiązana jest do nadzorowania i kontrolowania działań dłużnika, doradztwa w zarządzaniu oraz aktywnego uczestnictwa w procesach negocjacyjnych wewnątrzzakładowych i z wierzycielami.

Restrukturyzacja podobnie jak upadłość, pozwala uzyskać wiele istotnych i pozytywnych zmian w zakresie kondycji i wizerunku przedsiębiorstwa – umożliwia zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i zabrania wprost inicjowania nowych, pozwala na odzyskanie zaufania kontrahentów, w konsekwencji na zawarcie stosownych porozumień z wierzycielami.

Restrukturyzacja daje również możliwość odzyskania płynności finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa, stworzenie odpowiedniej i dopasowanej strategii wyjścia z zadłużenia oraz uniknięcia konieczności ogłaszania upadłości dzięki wsparciu i pomocy specjalistów praktykujących w tej wąskiej dziedzinie prawa.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej Kancelarii Radcy Prawnego Natalii Zielmachowicz, która specjalizuje się w sprawa dotyczących upadłości i restrukturyzacji. Mecenas Natalia Zielmachowicz jest również licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Kancelarii – https://radcaprawny-trojmiasto.pl/.

Archiwum: maj 2022