Postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze informacje

Postępowania restrukturyzacyjne prowadzi się wobec dłużników niewypłacalnych lub osób, które są zagrożone niewypłacalnością.