Podatek od sprzedaży detalicznej został uchwalony ustawą z 6 lipca 2016 roku. Jej wejście w życie było wielokrotnie przekładane ze względu na spór Polski z Komisją Europejską. Podatek zaczął obowiązywać dopiero w 2021 roku. Sprawdź, kto i kiedy go zapłaci!

Podatek od sprzedaży detalicznej nie wszedł w życie od razu po uchwaleniu ustawy. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który umożliwił rządzącym wprowadzenie tego przepisu. Ile wynosi podatek od sprzedaży detalicznej i kto będzie miał obowiązek go zapłacić? Na te i inne pytania poznasz odpowiedzi już za chwilę!

Na czym polega podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek od sprzedaży detalicznej zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Podatnikami mają być sprzedawcy detaliczni, czyli podmioty sprzedające towary w ramach działalności gospodarczej na rzecz konsumentów, którzy nabywają konkretne rzeczy czy usługi poza ramami działalności gospodarczej. 

Nową opłatę będą miały obowiązek uiścić podmioty działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonują odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa, a także poza nim. Dotyczy to również sytuacji, w których sprzedaży towarzyszy świadczenie usług odrębnie ewidencjonowanych. Do podatników zaliczają się następujące podmioty:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • spółki cywilne;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Kogo nie obejmuje podatek od sprzedaży detalicznej?

Podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował handlu towarami na odległość. Oznacza to, że przedsiębiorstwa działające w sektorze e-commerce, które sprzedają towary lub usługi przez internet, nie muszą się martwić nowymi przepisami wprowadzonymi od 1 stycznia 2021 roku. 

Jaka jest podstawa opodatkowania?

Co jeszcze mówią przepisy o podatku od sprzedaży detalicznej?

 1. Podstawa opodatkowania ma stanowić osiągniętą w konkretnym miesiącu nadwyżkę przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln złotych.
 2. Przychód ze sprzedaży detalicznej będzie określany na według rozmiaru sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących, a także sprzedaży niezaewidencjonowanej, zgodnie ze zwolnieniem, które definiują przepisy wykonawcze. Wydano je na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czy podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona?

Podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona. Przychód, który przedsiębiorstwo wygenerowało w ciągu konkretnego miesiąca, może bowiem zostać zredukowany o kwoty wpłacone w tym samym czasie z tytułu zwrotu towarów – po odliczeniu podatków od towarów i usług.

Wprowadzono także progi, które warunkują to, w jakiej wysokości będzie naliczany podatek od sprzedaży detalicznej. Stawka podatku może wynosić:

 • 0,8% podstawy opodatkowania w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekroczy granicy 170 mln zł;
 • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania powyżej pułapu 170 mln zł w takiej części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Jakie rzeczy nie podlegają podatkowi od sprzedaży detalicznej?

Warto dowiedzieć się, co nie kwalifikuje się do nowego opodatkowania. Zapisom, które weszły w życie 1 stycznia 2021, nie podlega sprzedaż detaliczna energii elektrycznej, wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a także ciepła systemowego czy gazu ziemnego i gazu w butlach.

Opata nie będzie także nałożona na sprzedaż:

 • paliw stałych – węgla i koksu;
 • oleju opałowego i napędowego;
 • leków;
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia;
 • wyrobów medycznych, które są refundowane lub finansowane ze środków publicznych.

Jak rozliczać się z organami podatkowymi?

Wiesz już, co obejmuje ta danina, a jakie towary są z niej zwolnione. Czas teraz na przybliżenie sposobu rozliczania się z podatku od sprzedaży detalicznej. Warto znać podstawowe informacje, by prawidłowo złożyć zeznanie PIT i nie mieć problemów z urzędem skarbowym w przyszłości.

 1. Jeżeli pojawią się problemy związane z ustaleniem właściwości organu podatkowego, należy wybrać Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
 2. W przypadku osób fizycznych będzie to naczelnik właściwego US dla miejsca zamieszkania podatnika.
 3. Spółki cywilne powinny się rozliczać z naczelnikiem urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników. Musi to być wspólnik, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.

Co powinny zrobić pozostałe podmioty?

Jak muszą się zachować osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej? Ministerstwo Finansów wskazuje, że urzędem, do którego powinny skierować zeznanie podatkowe, jest naczelnik US właściwy ze względu na adres siedziby podatnika. Podatnik bez miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani siedziby w naszym państwie powinien wybrać Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

Podatek od sprzedaży detalicznej – o czym pamiętać przy rozliczaniu?

Co jeszcze trzeba mieć na uwadze przy rozliczaniu się z podatku od sprzedaży detalicznej? Podatnik powinien złożyć odpowiednie dokumenty zawierające deklaracje podatkowe o wysokości podatku właściwemu naczelnikowi US. Muszą być sporządzone według ustalonego wzoru.

Dodatkowo:

 • podatnik powinien obliczać i wpłacać podatek na rachunek US odpowiedniego do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który działa przy danej placówce;
 • deklaracja podatkowa PSD-1 powinna zostać złożona w terminie do 25 miesiąca następującego po tym, którego dotyczy podatek od sprzedaży detalicznej.

Szukając deklaracji podatkowej PSD-1, które jest niezbędna do rozliczenia z Urzędem Skarbowym, warto odwiedzić oficjalną stronę rządową.

Podatek od sprzedaży detalicznej jest nową daniną, dlatego warto wiedzieć, kiedy trzeba go opłacać i kto jest wyłączony z przepisów. Teraz wiesz, do jakiej jednostki się kierować i w jaki sposób rozlicza się tę należność.

Archiwum: marzec 2022
ile zarabia porucznik