Jeśli chodzi o obowiązki związane z posiadaniem zwierzaka (psa lub kota), to najczęściej mówi się o takich obowiązkach jak np. regularne szczepienia. Czy oprócz tego należy zapłacić także podatek od kota? Przeczytaj artykuł, jeśli chcesz poznać odpowiedź.

Wydatki na zakup karmy, akcesoriów (zabawki, kosmetyki) czy koszt leczenia weterynaryjnego to nie jedyne nakłady, jakie muszą ponosić posiadacze czworonogów. Ważne są także podatki. Czasem można spotkać się z opinią, że podatek obejmuje zarówno psy, jak i koty. Tymczasem, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

Podatek od kota to rozwiązanie, które nie zostało jeszcze wprowadzone w polskim ustawodawstwie. Jest tak niezależnie od tego, czy mowa o posiadaczach rasowych kotków, czy też dyskusja dotyczy zwierząt znalezionych/przygarniętych ze schroniska.

Podatek od posiadania psa lub kota rasowego. Obowiązek podatkowy w 2022 roku

Podstawę prawną stanowi w omawianym przypadku ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Już w rozdziale pierwszym tej regulacji można przeczytać, że ustawa normuje kwestie związane z takimi zobowiązaniami wobec państwa jak między innymi podatek za psa.

Taki stan rzeczy to bardzo dobra wiadomość dla osób posiadających koty. W obecnym stanie prawnym nie trzeba opłacać podatku od kotów.

Czy właściciele psów i kotów muszą uiszczać opłaty za posiadanie zwierzaka w każdej gminie? Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Jak wiesz, ponoszenie opłaty od posiadania zwierzaka nie jest konieczne w przypadku właścicieli kotów. Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o posiadaczy psów. Tego typu zobowiązanie to podatek lokalny. Każda gmina decyduje w swoim zakresie w takich kwestiach jak między innymi:

  • stawka podatku,
  • wysokość podatku,

przy czym maksymalna wysokość opłat nie może przekroczyć kwot zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 22.07.2021.

To, w jaki sposób oraz w jakiej wysokości należy zapłacić podatek za posiadanie psa oraz kiedy należy go uiścić, uchwala rada gminna poprzez wydanie stosownej uchwały.

Warto zauważyć, że podatek od psa nie ma obligatoryjnego charakteru. To właśnie dlatego można znaleźć w Polsce jednostki samorządu terytorialnego, które nie wprowadzają na swoim terenie takiego obowiązku.

Kto jest zwolniony od podatku od psa?

Poszczególne jednostki administracyjne mogą ustalić wysokość zobowiązania. Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że na mocy ustawy z dnia 12.01.1991 od obowiązku wniesienia opłaty zwolnione zostały następujące grupy podmiotów:

  • osoby mające minimum sześćdziesiąty piąty rok życia, które w danym okresie prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe. W takiej sytuacje wyłączenie z podatku obejmuje jednego psa,
  • osoby mające status osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny niepełnosprawności). Również w przypadku posiadania jednego zwierzęcia,
  • personel przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych. Zasada ta obowiązuje w sytuacji, gdy spełnione są następujące kryteria: pracownicy ci nie mają polskiego obywatelstwa oraz panuje zasada wzajemności,
  • podatnicy prowadzące gospodarstwo rolnicze oraz opłacający podatek rolny. Ulga obowiązuje w przypadku maksymalnie dwóch czworonogów,
  • osoby mające status niepełnosprawnego oraz znajdujące się w trakcie rehabilitacji. Wyłączenie z obowiązku podatkowego w takiej sytuacji obejmuje wyłącznie psy asystujące.

Kiedy podatek od psa jest obowiązkowy?

Dobrą wiadomość dla miłośników zwierząt stanowi informacja, że nie każda gmina, pomimo przysługującego jej prawa, decyduje się na wprowadzenie opłaty za psa. W związku z tym często można spotkać się z sytuacją, w której podatku nie trzeba uiszczać na przykład w przypadku przygarnięcia zwierzaka ze schroniska.

To jeszcze nie koniec dobrych informacji. Choć obecne ustawodawstwo określa maksymalną wysokość zobowiązania publicznoprawnego z tytułu posiadania psa, to górny limit obowiązuje jedynie w niektórych gminach. Powszechnie stosowaną praktykę stanowi opłata na poziomie wynoszącym jedynie połowę maksymalnego limitu.

Czy rząd planuje w 2022 roku wprowadzić podatek od kota?

Czasem można spotkać się z obawami dotyczącymi tego, że rząd planuje wprowadzić nowe obciążenie publicznoprawne w postaci podatku od kota. Na szczęście wygląda jednak na to, że nie ma powodów do zmartwień. Najprawdopodobniej takie rozwiązania w najbliższej przyszłości nie zostaną wprowadzone. Nie sposób znaleźć oficjalnego komunikatu ze strony Ministerstwa Finansów, który pozwoliłby snuć przypuszczenia odnośnie wprowadzenia opłaty dla właścicieli kotów.

Z drugiej jednak strony zwolennicy takiego rozwiązania twierdzą, że wdrożenie omawianego rozwiązania byłoby działaniem sprawiedliwym. Stoją oni na stanowisku, że skoro posiadacze psów zostali objęci podatkiem, to podobny sposób działania należy zastosować także w odniesieniu do właścicieli innych zwierząt domowych.

W zależności od rozwiązań przyjętych w poszczególnych gminach gospodarstwa domowe zostały zobligowane do płacenia podatku od posiadania psa. Obecnie obowiązujące ustawodawstwo prawne nie powoduje jednak konieczności wnoszenia opłaty rozumianej jako podatek od kota.

Taki stan rzeczy oznacza, że wskutek przygarnięcia kotka ze schroniska lub zakupu kociaka nie trzeba opłacać danin publicznoprawnych w ramach podatku od zwierząt. Oczywiście, nie świadczy to jeszcze o tym, że podatek od kota nie zostanie wprowadzony w przyszłości. Czy tak w rzeczywistości będzie? Pokażą to najbliższe lata.

Archiwum: lipiec 2022
podatek od kota