Podatki

Podatek od kostki brukowej – co warto wiedzieć?

3 minut(y) czytania

Jeżeli chodzi o opłaty, które budzą duże emocje, z pewnością do tej grupy można zaliczyć podatek od kostki brukowej. Fiskus w ramach poszukiwania dodatkowych dochodów uwzględnił nawet potrzeby infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Co warto wiedzieć na temat opłaty?

Podatek od kostki brukowej jest nazwą potoczną i odnosi się do zapisu Prawa Wodnego, który został wprowadzony w życie 1 stycznia 2018 roku. Jego działanie odczuli przede wszystkim właściciele ścieżek czy podjazdów, które są wyłożone właśnie wspomnianym materiałem. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tej opłaty.

Dlaczego świadczenia dla Urzędu Skarbowego budzą kontrowersje?

Kluczowym aspektem w przypadku należności jest Prawo wodne. Od początku 2018 roku wszedł w życie zapis, który nakłada na przedsiębiorców i osoby indywidualne konieczność płacenia tzw. podatku od deszczu. W jaki sposób rządzący umotywowali wprowadzenie takiej nietypowej daniny?

Opłata jest związana ze zmniejszeniem naturalnej retencji, czyli redukcją zdolności do zatrzymywania wody w gruncie, co ma być efektem wybrukowanych podjazdów czy ścieżek – blokuje to prawidłowe funkcjonowanie powierzchni biologicznie czynnej. Głównymi płatnikami tej daniny są przede wszystkim firmy, a także właściciele dużych działek.

Na jakich zasadach jest naliczana należność?

Do uiszczenia należności są zobowiązane te osoby, które posiadają nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy jest ona zabudowana w co najmniej 70%. Co ciekawe, z obowiązku uiszczania opłaty do są zwolnieni ci właściciele, których działka jest podłączona do kanalizacji.

Kliknij!
Podatek od środków transportowych – zobacz, kto go opłaca i ile wynosi w 2022!

W 2022 roku zostały wprowadzone zmiany, które znacznie rozszerzyły zakres daniny.

W 2022 roku pojawiły się zmiany, regulujące naliczanie opłaty

W związku ze zmianami, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 roku, większą daninę do Urzędu Skarbowego będą musieli odprowadzić właściciele działek większych niż 600 m2. Konieczna będzie też zapłata podatku od kostki brukowej w momencie, kiedy dom, garaż, podjazd czy parking będą zajmować łącznie 50% powierzchni gruntu.

Co ciekawe, danina ma zacząć obejmować nie tylko właścicieli przedsiębiorstw czy domków jednorodzinnych, ale także mieszkańców bloków. Priorytetowym zadaniem nowelizacji przepisów jest zniechęcenie właścicieli nieruchomości do tzw. betonozy, czyli pokrywania dużych połaci terenu betonem. To znacznie utrudnia prawidłową retencję wody przez połacie na przykład kafli betonowych uszczelnionych trwale związanych z gruntem.

Nowy podatek od deszczu – jakie konsekwencje ma wykreślenie poszczególnych zasad z ustawy?

Ważną zmianą, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2022, jest to, że wykreślono zapis, który mówił, że osoby posiadające nieruchomość podłączoną do kanalizacji otwartej lub zamkniętej są zwolnione od zapłaty. 

To właśnie zmiana tego zapisu spowoduje, że bardzo duża liczba właścicieli posesji dołączy do grona płatników. Dotychczas uiszczali oni należność za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji, jednak po zmianach obejmie to także dokonywanie płatności związanych z daniną od deszczu.

Czy podatek od kostki brukowej jest polskim rozwiązaniem?

Danina od deszczu nie jest ewenementem na skalę światową. Są także inne państwa, które wdrożyły takie rozwiązania do swojego systemu skarbowego. Wśród nich można wyróżnić Koreę Południową, Stany Zjednoczone czy Niemcy.

W przypadku naszego kraju opłata od deszczu jest regulowana przez Prawo wodne. Wpływy z tytułu tej daniny zasilają budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego i są przeznaczone na walkę ze skutkami suszy. Do urzędów gmin trafia 10% przychodu. Są one także zobowiązane do naliczania i pobierania podatku.

Kliknij!
Podatek od zachowku – kiedy trzeba go płacić? Co podlega opodatkowaniu i jaka jest wysokość podatku?

Od czego zależy wysokość stawki za opłatę deszczową?

Jej wysokość może się różnić. Kluczowym aspektem podczas określania wysokości opłaty jest to, czy właściciel nieruchomości wyposażył ją w urządzenie do retencjonowania wody. Prezentuje się to następująco:

  • 10 gr za 1 m2 w przypadku, gdy instalacja do retencji wody ma pojemność większą niż 30% odpływu rocznego;
  • 30 gr za 1 m2, kiedy instalacja do retencji wody ma pojemność od 10 do 30% odpływu rocznego;
  • 60 gr za 1 m2, jeśli nieruchomość wyposażono w urządzenia retencyjne o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem;
  • 1 zł za 1 m2, jeśli nie ma żadnych urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem przy nieruchomości.

Kiedy stawki za podatek od kostki brukowej są niższe, a kiedy wyższe?

Zgodnie z nowelizacją z 2022 roku stawki będą różnić się w zależności od tego, czy właściciel nieruchomości zbiera deszczówkę. Może on w takim przypadku liczyć na niższą wartość naliczania opłaty, która wynosi 5 gr za metr kwadratowy. Kwota podatku dla większości nieruchomości nie będzie wtedy wyższa niż kilkadziesiąt złotych rocznie. 

Może ona być z kolei znacznie bardziej odczuwalna w momencie, kiedy deszczówka nie będzie zbierana, wzrasta wtedy do 50 gr za 1 m2 i w efekcie będziesz zmuszony do zapłaty nawet kilkuset złotych rocznie! Zwróć na to uwagę, jeśli nie chcesz płacić najwyższej stawki podatku od kostki brukowej.

Zobacz też:
Kliknij!
Podatek ryczałtowy, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak działa ten podatek dochodowy?
Nasze propozycje
Podatki

Zwrot VAT: jak to działa w logistyce

3 minut(y) czytania
Obecnie coraz więcej polskich przedsiębiorców wkracza na zagraniczne rynki, eksportując oferowane towary oraz usługi do innych krajów. Powszechny staje się także import…
Podatki

Czy urząd skarbowy sam rozliczy PIT?

2 minut(y) czytania
2 maja 2022 roku mija termin składania deklaracji podatkowych. To jeden z najważniejszych obowiązków podatników. Jego niedopełnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami….
Podatki

Kara za niezłożenie PIT-u – jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku?

2 minut(y) czytania
Obowiązkiem podatnika jest złożenie rocznej deklaracji w wyznaczonym terminie. Za niedopełnienie grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Czyn taki zyskuje kwalifikację wykroczenia lub przestępstwa skarbowego….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.