Jeżeli chodzi o opłaty, które budzą duże emocje, z pewnością do tej grupy można zaliczyć podatek od kostki brukowej. Fiskus w ramach poszukiwania dodatkowych dochodów uwzględnił nawet potrzeby infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Co warto wiedzieć na temat opłaty?

Podatek od kostki brukowej jest nazwą potoczną i odnosi się do zapisu Prawa Wodnego, który został wprowadzony w życie 1 stycznia 2018 roku. Jego działanie odczuli przede wszystkim właściciele ścieżek czy podjazdów, które są wyłożone właśnie wspomnianym materiałem. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tej opłaty w 2023 roku.

Podatek od deszczu w 2023 roku – kontrowersje

Kluczowym aspektem w przypadku należności jest Prawo wodne. Od początku 2018 roku wszedł w życie zapis, który nakłada na przedsiębiorców i osoby indywidualne konieczność płacenia tzw. podatku od deszczu. W jaki sposób rządzący umotywowali wprowadzenie takiej nietypowej daniny?

Opłata jest związana ze zmniejszeniem naturalnej retencji, czyli redukcją zdolności do zatrzymywania wody w gruncie, co ma być efektem wybrukowanych podjazdów czy ścieżek – blokuje to prawidłowe funkcjonowanie powierzchni biologicznie czynnej.

Głównymi płatnikami tej daniny są przede wszystkim firmy, a także właściciele dużych działek.

Na jakich zasadach jest naliczany podatek deszczowy?

Do uiszczenia należności są zobowiązane te osoby, które posiadają nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy jest ona zabudowana w co najmniej 70%. Co ciekawe, z obowiązku uiszczania opłaty do są zwolnieni ci właściciele, których działka jest podłączona do kanalizacji.

W 2023 roku pojawiły się zmiany dotyczące opłaty

Mając świadomość, jak wygląda kondycja finansowa gmin oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w 2023 r. zgodnie z ordynacją podatkową zobowiązania będą ściągane za 5 poprzednich lat, możemy zakładać, że wkrótce organy podatkowe zaczną się upominać o daninę wraz z należnym oprocentowaniem. Jest to więc dobry moment, aby przedsiębiorcy zweryfikowali wysokość należnego podatku – powiedziała Małgorzata Pałys, manager Działu podatków i opłat lokalnych w Ayming Polska.

Oznacza to, że w 2023 r. podatek od deszczu będzie ściągany za ostatnie 5 lat.

Planowane zmiany w podatku deszczowym

Od kilku lat planowane jest rozszerzenie puli osób objętych podatkiem deszczowym. Według planów opłata będzie dotyczyć wszystkich, którzy posiadają nieruchomość o powierzchni powyżej 600 m2. Konieczna będzie też zapłata podatku od kostki brukowej w momencie, kiedy dom, garaż, podjazd czy parking będą zajmować łącznie 50% powierzchni gruntu.

Co ciekawe, danina ma zacząć obejmować nie tylko właścicieli przedsiębiorstw czy domków jednorodzinnych, ale także mieszkańców bloków. Priorytetowym zadaniem nowelizacji przepisów jest zniechęcenie właścicieli nieruchomości do tzw. betonozy, czyli pokrywania dużych połaci terenu betonem. To znacznie utrudnia prawidłową retencję wody przez połacie na przykład kafli betonowych uszczelnionych trwale związanych z gruntem. Na razie jednak nie uchwalono takich przepisów i nie wiadomo, kiedy to się stanie.

Czy podatek od kostki brukowej jest polskim rozwiązaniem?

Danina od deszczu nie jest ewenementem na skalę światową. Są także inne państwa, które wdrożyły takie rozwiązania do swojego systemu skarbowego. Wśród nich można wyróżnić Koreę Południową, Stany Zjednoczone czy Niemcy.

W przypadku naszego kraju opłata od deszczu jest regulowana przez Prawo wodne. Wpływy z tytułu tej daniny zasilają budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego i są przeznaczone na walkę ze skutkami suszy. Do urzędów gmin trafia 10% przychodu. Są one także zobowiązane do naliczania i pobierania podatku.

Od czego zależy, ile podatku zapłacisz?

Jej wysokość może się różnić.

Kluczowym aspektem podczas określania wysokości opłaty jest to, czy właściciel nieruchomości wyposażył ją w urządzenie do retencjonowania wody.

Prezentuje się to następująco:

  • 10 gr za 1 m2 w przypadku, gdy instalacja do retencji wody ma pojemność większą niż 30% odpływu rocznego;
  • 30 gr za 1 m2, kiedy instalacja do retencji wody ma pojemność od 10 do 30% odpływu rocznego;
  • 60 gr za 1 m2, jeśli nieruchomość wyposażono w urządzenia retencyjne o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem;
  • 1 zł za 1 m2, jeśli nie ma żadnych urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych i trwale związanych z gruntem przy nieruchomości.

Kiedy stawki za podatek od kostki brukowej są niższe, a kiedy wyższe?

Warto pamiętać, że podatek deszczowy można znacząco obniżyć dzięki montażowi urządzeń do retencjonowania wody (np. zbiorników na deszczówkę). Właściciel posiadający takie rozwiązanie w takim przypadku może liczyć na niższą wartość naliczania opłaty, która wynosi 5 gr za metr kwadratowy. Kwota podatku dla większości nieruchomości nie będzie wtedy wyższa niż kilkadziesiąt złotych rocznie. 

Może ona być z kolei znacznie bardziej odczuwalna w momencie, kiedy deszczówka nie będzie zbierana, wzrasta wtedy do 50 gr za 1 m2 i w efekcie będziesz zmuszony do zapłaty nawet kilkuset złotych rocznie! Zwróć na to uwagę, jeśli nie chcesz płacić najwyższej stawki podatku od kostki brukowej.

Archiwum: styczeń 2023
podatek od deszczu