Masz samochód i nie chcesz parkować go na dworze? Idealnym pomysłem jest postawienie garażu. Sprawdź, jaki podatek od garażu będziesz musiał zapłacić!

Posiadanie auta sprawia, że z oczywistych względów musisz gdzieś je parkować. Często w miastach stawia się po prostu na opcję szukania w pobliżu wolnego miejsca. Jednak z czasem staje się to uciążliwe. Budynek mieszkalny nie zawsze jest wyposażony w miejsca postojowe w pobliżu.

Wtedy też garaż wykorzystywany prywatnie i przez jedną tylko osobę jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że jeśli zdecydujemy się na zakup lub wybudowanie takiego obiektu, musimy pamiętać o podatku od nieruchomości. Ile może wynosić podatek od garażu, jeśli jest to odrębny budynek, a ile, jeśli jest to garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności?

Grunt, budynek i budowle – jak gmina rozróżnia typy nieruchomości?

Na początek wyjaśnijmy, że wysokość podatku od nieruchomości jest zależna od tego, o czym dokładnie mówimy. Przede wszystkim prawo rozróżnia:

 • grunty – z zasady mowa o działkach pod zabudowę, ponieważ osobne podatki dotyczą działek leśnych i rolnych;
 • budynki (również część) – są to obiekty, które na stałe łączą się z przestrzenią gruntową, mają fundamenty, dach oraz są wydzielone z przestrzeni poprzez odpowiednie konstrukcje o charakterze budowlanym;
 • budowle – są to te typy obiektów, które nie spełniają wskazanej wyżej definicji. Może to być brak fundamentów itp. Za obiekt budowlany uznaje się również urządzenia budowlane, które dają możliwość na odpowiednie korzystanie z budynku lub innych obiektów (tu uwzględnia się m.in. mosty i tunele).

Czym więc jest garaż?

Podatek od garażu jako nieruchomości

Wprost trzeba zaznaczyć, że może on być zarówno budynkiem, jak i budowlą. Jeśli stanowi np. część budynku mieszkalnego, czyli jest to garaż w bryle, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na dokładnie tych samych zasadach, co pozostała część budowli, np. domu jednorodzinnego lub wolnostojącego.

Podobnie jest wtedy, gdy jest usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, choć tu może podlegać on np. konieczności wykupu lub płacenia czynszu między innymi do spółdzielni. Niezależnie od losu innych części tego budynku, musimy płacić podatek właściwy dla rodzaju obiektu.

Garaż może być również trwale związany z gruntem jako odrębny obiekt. W takiej sytuacji podlega opodatkowaniu jako przynależący do kategorii pozostałych. Jest to więc budynek odrębny.

To nie tylko budynki lub ich części, ale również i budowle bez fundamentów. Będzie to m.in. wolnostojący garaż blaszany, który może być nawet zwolniony z opodatkowania, jeśli tylko zostanie uznany za element architektury ogrodowej.

Garaż blaszany – jaką stawkę podatku musimy zapłacić za lokal, np. garaż wolnostojący?

Obowiązek podatkowy dotyczy każdego z nas. Maksymalna stawka, jaką podatnik musi uiścić, jest zależna od kilku czynników. Przede wszystkim jednak stosuje się różne kryteria w zależności od tego, czy:

 • garaż jest częścią budynku – w takim przypadku zapłacimy 0,85 zł za metr kwadratowy, a powierzchnię garażu musimy zaliczyć w poczet całej nieruchomości;
 • garaż jest wolnostojący z fundamentem – tu za metr kwadratowy zapłaci się aż 8,37 zł;
 • garaż jest budowlą – jeśli ma mniej niż 35 metrów kwadratowych, jest uznawany za tzw. element architektury ogrodowej i podatek od garażu go nie dotyczy.

Jak widać, zależnie od tego, czy sprawa dotyczy budynków lub ich części pozostałych, opłata za metr powierzchni użytkowej może być znacząco różna.

Podatek od garażu – zakres stawek podatku od nieruchomości

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli garaże są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatkiem od nieruchomości według stawki będzie:

 1. 24,82 zł za metr kwadratowy – w przypadku garaży będących częścią budynku, co jest zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;
 2. 11,62 zł za metr kwadratowy, jeśli mówimy o działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
 3. 5,06 zł za metr kwadratowy – jeśli ma miejsce prowadzenie nieruchomości zgodnie z prowadzonymi świadczeniami zdrowotnymi.
 4. Jeśli garaż spełnia definicję budowli – jest to 2% wartości całego obiektu.

Kiedy podatek za garaż nas nie dotyczy?

Są sytuacje, w których zdecydowanie nie musimy płacić tego typu opodatkowania. Jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku, jeśli garaż:

 • jest wykorzystywany do działalności rolnej, leśnej lub rybackiej;
 • nie służy do prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest związany trwale z gruntem i ma mniej niż 35 m2;
 • jest wykorzystywany m.in. do działalności edukacyjnej, charytatywnej lub np. non-profit.

Wysokość podatku i jak rozliczyć garaż za rok ubiegły?

Rozliczenie podatkowe wymaga wypełnienia informacji:

 • DN-1 – dla osób prawnych;
 • IN-1 – dla osób fizycznych.

Można to zrobić online. Sam podatek może być opłacony na 3 różne sposoby:

 • jednorazowo – co przysługuje osobom fizycznym, jeśli należny podatek nie przekracza 100 złotych;
 • w czterech ratach (15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada), jeśli osoba fizyczna musi opłacić ponad 100 złotych;
 • w dwunastu ratach (każdorazowo do 15 dnia miesiąca) – dotyczy to wyłącznie osób prawnych.

Garaż podziemny a miejsce postojowe – jak opodatkować w takiej sytuacji?

W przypadku wynajmowania takiego miejsca lub np. posiadania postoju w podziemiu bez księgi wieczystej obowiązek uiszczania podatków spoczywa na właścicielu tego miejsca postojowego. W takim przypadku podatek od garażu nie jest opłacany przez ciebie.

Pozwolenie na budowę

Co do zasady, jeśli obiekt ma mniej niż 35 metrów kwadratowych, nie trzeba starać się o pozwolenie na budowę. Jeśli jednak ma stanowić np. część budynku mieszkalnego, naczelny sąd administracyjny może orzec, że jest niezbędne odpowiednie pozwolenie. Te wydaje np. urząd gminy.

Podatek od garażu zapłacisz zależnie od tego, jaką przestrzeń on zajmuje i jakie przepisy będą się do niego odnosić. Rozliczenie wymaga od ciebie uzupełnienia odpowiedniego formularza.

Archiwum: październik 2022
podatek od garażu