Nowe obostrzenia. Od środy 15 grudnia zaczęły obowiązywać kolejne restrykcje w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w naszym kraju. Ograniczenia dotyczą m.in. zmniejszenia limitu osób (z 50 do 30%) przebywających w hotelach, restauracjach czy kinach.

Nowe obostrzenia: co się zmieni

Rozporządzenie zakłada również przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywanie większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów. Wprowadza też:

  • dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w przypadku, gdy mieszka się lub prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby, z którą się mieszka;
  • ograniczenie limitów osób – z 50 proc. do 30 proc. – w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe;
  • w przypadku lokali gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.;
  • obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków m.in. w kinach, klubach filmowych;
  • obowiązek wykonania testu na Covid-19 przez osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć, po przekroczeniu granicy Polski, obowiązkową kwarantannę;
  • zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

Rozporządzenie obostrzeniowe zostanie jednak znowelizowane – wbrew wcześniejszym zapowiedziom, na sylwestra kluby i dyskoteki będą otwarte.

Rozporządzenie wskazuje też, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19 w razie osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia.

Źródło: Business Insider/PAP

Archiwum: grudzień 2021
Nowe obostrzenia (2)