Nowe obostrzenia. 15 grudnia w życie wchodzą kolejne rozporządzenia

Nowe obostrzenia.Od środy 15 grudnia zaczęły obowiązywać kolejne restrykcje w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w naszym kraju. Ograniczenia dotyczą m.in. zmniejszenia limitu osób (z 50 do 30%) przebywających w hotelach, restauracjach czy kinach. Nowe obostrzenia: co się zmieni Rozporządzenie zakłada również przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywanie większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów. Wprowadza też: dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w przypadku, gdy mieszka się lub prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby, z którą się mieszka; ograniczenie limitów osób – z 50 proc. do 30 proc. – w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe; w przypadku lokali gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.; obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków m.in. w kinach, klubach filmowych; obowiązek wykonania testu na Covid-19 przez osoby przylatujące do Polski