Proces komunikacji marketingowej to wszystkie działania, które mają na celu wymianę informacji pomiędzy nadawcą komunikatu reklamowego a jego odbiorcą. Usprawnienie go jest twoją drogą do sukcesu i skutecznego rozwoju firmy.

Czy wiesz, czym jest proces komunikacji marketingowej i z jakich składa się elementów? Zrozumienie tego tematu pomoże ci sprawniej zarządzać budżetem reklamowym oraz osiągać lepsze, szybsze, wymierne sukcesy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co wpływa na skuteczną komunikację między nadawcą a odbiorcą reklamy lub informacji handlowych.

Czym jest proces komunikacji marketingowej?

Proces komunikacji marketingowej polega na przekazywaniu informacji pomiędzy firmą a klientami. Wymaga występowania kilku elementów, które opisujemy poniżej. W skrócie można powiedzieć, że jest to proces wysyłania komunikatów i otrzymywania informacji zwrotnych z otoczenia. Wyróżnia się komunikację formalną i nieformalną, możliwą za pomocą rozmaitych narzędzi. Proces ten może być wykorzystywany do różnych celów – głównie do szeroko pojętej promocji firmy i jej oferty.

Elementy procesu komunikacji w marketingu

Do elementów składających się na proces komunikacji marketingowej należą:

  1. Źródło – podmiot, który zamierza przekazać jakąś informację. Najczęściej jest to przedsiębiorstwo lub osoba, która je reprezentuje.
  2. Komunikat – treść wychodząca ze źródła (np. z firmy). Jest to główny i potencjalnie najważniejszy element całego procesu. Ma na celu wywołanie konkretnych emocji lub zachowania u odbiorców. Składają się na niego:
  3. znaczenia i symbole;
  4. forma przekazu;
  5. organizacja treści dostosowanej do grupy docelowej.
  6. Kanał komunikacji, czyli droga przekazu pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Może być bezpośredni lub pośredni (online bądź offline).
  7. Odbiorca – klient lub jakakolwiek osoba, do której dociera reklama.
  8. Proces kodowania i dekodowania – przekształcanie informacji w gesty, symbole, słowa, obrazy, wideo itp. oraz umiejętność zrozumienia danej formy komunikacji przez odbiorcę.
  9. Szumy – wszelkie zakłócenia w komunikacji, które także należy wziąć pod uwagę. Uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe zrozumienie treści przekazu. W efekcie mogą negatywnie wpłynąć na sukces kampanii reklamowej.
  10. Informacja zwrotna – nie zawsze jest to taka sama forma przekazu. Reakcją mogą być konkretne emocje, aktywność w mediach społecznościowych, zapisanie się do newslettera lub zakup produktu.

Jakie jest najlepsze narzędzie do celu komunikacji marketingowej?

Istnieją przeróżne instrumenty do komunikacji w marketingu – wszystkie mają swoje wady i zalety. Godny wyróżnienia jest tutaj content marketing, który oprócz sprawnej i wartościowej komunikacji z klientem pozwala także pozycjonować stronę firmy w wynikach wyszukiwania Google. Publikowanie wysokiej jakości treści zoptymalizowanej pod kątem SEO to potężne narzędzie do wybicia się wśród konkurencji i budowania pozytywnej relacji z klientem. Na platformie Contentation znajdziesz wiele możliwości rozwoju swojej strategii reklamowej z użyciem właśnie tego narzędzia. Zarejestruj się za darmo i usprawnij swój proces komunikacji marketingowej.

Warto zadbać o to, aby twój proces komunikacji marketingowej przebiegał jak najsprawniej. Dzięki temu zwiększysz sukces swojej reklamy i rozwiniesz firmę. Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi, które umożliwiają szybką i prostą realizację założonych celów marketingowych.

Archiwum: styczeń 2023
proces komunikacji marketingowej