Proces komunikacji marketingowej i jego elementy

Proces komunikacji marketingowej to wszystkie działania, które mają na celu wymianę informacji pomiędzy nadawcą komunikatu reklamowego a jego odbiorcą.