Czwarta edycja Forum Wizja Rozwoju zostanie przeprowadzona w dniach 26-27 sierpnia. Spotkanie będzie miało miejsce w Gdyni w Akademii Marynarki Wojennej. Nie zabraknie wybitnych ekonomistów, przedsiębiorców, polityków i naukowców. Podczas konferencji zostaną poruszone kwestie dotyczące polskiej gospodarki, m.in.: bezpieczeństwo, energetyka, gospodarka morska i rozwój społeczności lokalnych. Forum jest objęte patronatem premiera RP Mateusza Morawickiego.

IV Forum Wizja Rozwoju: Problemy i wyzwania dzisiejszej gospodarki

Coroczne zebrania goszczą tysiące osób. Najbliższa kampania będzie zawierać szereg paneli dyskusyjnych. Rozmowy będą obejmować nie tylko obszar gospodarki regionu, ale i całego kraju. Eksperci z dziedziny biznesu i ekonomii wraz z przedstawicielami nauki będą debatować o problemach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejsza gospodarka. Wstęp na obrady jest bezpłatny dla publiczności (po uprzedniej rejestracji na stronie organizatora).

IV Forum Wizja Rozwoju: Kongres 3W i wpływ pandemii na gospodarkę

Jednym z kluczowych elementów programu Forum jest Kongres 3W – Woda, Wodór, Węgiel, który jest organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To właśnie z tych zasobów, Polska ma stworzyć innowacyjne technologie oraz nowoczesne rozwiązania. Nie zabraknie również dyskusji poświęconych nowym technologiom, geopolityce, wpływowi pandemii COVID-19 na gospodarkę, rozwiązaniom transportowym oraz gospodarce morskiej. Eksperci poruszą też kwestie dotyczące aktywizacji osób starszych. Na IV Forum Wizji Rozwoju zaprasza inicjatorka wydarzenia – Małgorzata Zwiercan:

„Nie ma drugiego takiego wydarzenia w Polsce Północnej i nie ma drugiego miasta w całym kraju, które tak koncentruje się na spojrzeniu w przyszłość. Raz jeszcze serdecznie zapraszam do udziału w wymianie myśli, do poszukiwania wspólnych rozwiązań i tworzenia projektów gospodarczych”.

Archiwum: sierpień 2021
IV Forum Wizja Rozwoju