Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w październiku 5,5%. To spadek o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem – poinformowała w piątek w Boguchwale (woj. podkarpackie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu podkreśla, że jest to lepszy wynik niż miało to miejsce przed pandemią COVID-19.

Bezrobocie w Polsce: ponad 22 tys. mniej osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 912,3 tys. bezrobotnych. Miesiąc wcześniej liczba była większa o 22,4 tys. osób, czyli 2,4%. To oznacza, że tempo spadku nieco zmalało w porównaniu z wrześniem, aczkolwiek zestawiając to z liczbami z października 2020 r. mamy do czynienia z pięciokrotnym wzrostem.

Bezrobocie w Polsce: najniższy wskaźnik w wielkopolskim, najwyższy w warmińsko-mazurskim

Stopa bezrobocia z podziałem na województwa kształtuje się w przedziale od 3,2% w woj. wielkopolskim do 8,6% w woj. warmińsko-mazurskim. We wszystkich województwach odnotowano spadek na poziomie 0,1%-0,2% niż w ubiegłym miesiącu.

Źródło: PAP

Archiwum: listopad 2021
Bezrobocie w Polsce