Fundusze Europejskie na lata 2021–2027 – podstawowe informacje

Fundusze Europejskie są kontynuacją Regionalnych Programów Operacyjnych, unijnego programu rozwojowego na lata 2021–2027. Na ich postawie w Polsce funkcjonują programy krajowe oraz regionalne. Większość z nich jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 roku, z wyjątkiem regionalnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (będącego de facto programem krajowym, ale z pulą środków przeznaczonych dla poszczególnych regionów).

60% przyznanych środków zostanie wykorzystane w programach krajowych, a pozostałe 40% oddano do dyspozycji marszałków województw, którzy rozdysponują je w ramach programów obejmujących ich województwa. Znajdą się w nich takie cele jak wsparcie cyfryzacji i internacjonalizacji czy poprawa efektywności energetycznej np. poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć również na szkolenia i doradztwo dla właścicieli firm i kadry zarządzającej oraz dofinansowania szkoleń, doradztwa i studiów dla swoich pracowników.

Jakie programy unijne przewidziano w Polsce na lata 2021–2027?

Jak już wspomnieliśmy, zdecydowana większość programów, realizowana w ramach Funduszy Unijnych na lata 2021–2027 jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 roku. Na poziomie krajowym zaplanowano następujące programy i fundusze:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
 • Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska.
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.
 • Program w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – zupełnie nowa inicjatywa skierowana do wybranych regionów, szczególnie narażonych na negatywne skutki transformacji energetycznej.
 • Program Pomoc Żywnościowa.
 • Program Ryby.
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Do powyższych należy doliczyć także 16 programów regionalnych realizowanych w każdym województwie przez marszałka województwa. Mają one być odpowiedzią na problemy szczególnie uciążliwe dla mieszkańców danych obszarów.

Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z własną firmą i zastanawiasz się, jak Fundusze Unijne mogą pomóc Ci w rozwoju biznesu, zapoznaj się z poradnikami na: https://firmove.pl/. Znajdziesz tam wiele artykułów, które pomogą Ci stawiać pierwsze kroki w biznesie.

Jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z krajowych i regionalnych programów finansowanych z Funduszy Unijnych?

Komisja Europejska zaakceptowała przygotowane przez Polskę założenia programów ma początku grudnia 2022 roku. Obejmują one szereg najważniejszych dla kraju perspektyw rozwoju. Rodzimi przedsiębiorcy już niedługo będą mogli starać się o dofinansowania z Funduszy Unijnych, ponieważ zielone światło ze strony KE umożliwia naszym władzom ogłaszanie konkursów na dofinansowanie. Najwyższy czas – od początku okresu programowania mijają już dwa lata. Dla porównania, w poprzednim okresie programy zostały zaakceptowane pod koniec 2014 roku – niecały rok od startu.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na rozwój i wzrost konkurencyjności małych i średnich firm oraz zwiększenie potencjału swojego biznesu w zakresie takich kategorii jak:

 • Badania,
 • Innowacje,
 • Przedsiębiorczość,
 • Infrastruktura,
 • Klimat i ochrona środowiska,
 • Energetyka,
 • Cyfryzacja,
 • Edukacja,
 • Sprawy społeczne.

Przewidujemy, że w nadchodzących tygodniach kolejne województwa będą publikować harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w programach regionalnych. W pierwszych dniach stycznia dokument taki przedstawiło województwo kujawsko-pomorskie, które ogłosiło, że w 2023 roku zostaną otwarte konkursy na inwestycje związane m.in. z: rozwojem i usprawnieniem systemu transportu miejskiego, modernizacją oświetlenia publicznego czy budową i adaptacją istniejących budynków na rzecz edukacji przedszkolnej.

Jak widać, działania przewidziane na ten rok są skierowane w głównej mierze do samorządów, ale liczymy na to, że w dobie kryzysu o niezbędne środki już wkrótce będą mogli wnioskować również przedsiębiorcy.

Artykuł promocyjny

Archiwum: luty 2023