Jedną z umów zawieranych między przedsiębiorcami jest umowa partnerska. Potocznie określa się ją również jako umowę o współpracy partnerskiej. W jakich okolicznościach się ją sporządza? Przeczytaj o tym i sprawdź, jak wygląda, pobierając darmowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Standardowo w ramach takiego porozumienia wyróżnia się Partnera Wiodącego oraz pozostałych partnerów. Aby tego typu umowa mogła zostać podpisana, muszą występować minimum dwa podmioty prawne, które decydują się na realizację wspólnego przedsięwzięcia. Warto sprawdzić, co powinna zawierać prawidłowo przygotowana umowa partnerska i jakie kwestie współpracy reguluje. Możesz to zrobić już teraz i dodatkowo zapoznać się z takim dokumentem. Wystarczy skorzystać z pliku, który tutaj udostępniamy!

Co zawiera tego typu umowa?

Istnieją podstawowe elementy, które powinna zawierać prawidłowo skonstruowana umowa partnerska. Oczywiście powinno się ją spisać na piśmie z dokładnym oznaczeniem miejsca i daty zawarcia porozumienia. Co jeszcze powinno się w niej znajdować.

Dane formalne i przedmiot umowy 

Ważny punkt stanowią dane formalne wszystkich stron umowy, czyli minimum dwóch podmiotów gospodarczych. Standardowe zapisy dla wszelkiego rodzaju umów, w tym również tej, to także przedmiot lub cel umowy. W treści dokumentu powinny być dokładnie wyszczególnione cele współpracy. Istotna część to opis zadania, którego podejmują się strony kontraktu. Wskazuje się również dokładny czas, na jaki określono zobowiązania obu stron, a także ogólne warunki umowy partnerskiej. 

Umowa partnerska – obowiązki i prawa stron

Umowa, o której piszemy, zawierana jest po to, aby minimum dwie firmy mogły połączyć siły w celu realizacji określonego zadania biznesowego. Może dotyczyć m.in. realizacji dużego kontraktu lub inwestycji, która niemożliwa byłaby w pojedynkę. To klasyczny efekt synergii, przy czym obowiązki i prawa stron są różne, podobnie jak odpowiedzialność za wykonywaną część przedmiotu umowy. W przypadku umowy o współpracy partnerskiej bardzo ważne jest zatem wyszczególnienie wszystkich obowiązków i praw każdej ze stron

Co jeszcze widnieje w umowie partnerskiej?

Umowa partnerska zawiera jeszcze informacje dotyczące przyjętych zasad sprawozdawczości z poszczególnych etapów realizacji zadania, a także reguluje sposoby prowadzenia monitoringu i kontroli przez Partnera Wiodącego. W prawidłowo przygotowanym dokumencie znajdują się również informacje dotyczące:

  • ewentualnego rozwiązywania sporów;
  • rozwiązania umowy;
  • postanowienia końcowe. 

Całość kończy się podpisami przedstawicieli stron umowy, którym przysługują określone prawa do reprezentacji. 

Umowa o współpracy partnerskiej – rodzaje

Wyróżnia się trzy podstawowe typy umów partnerskich. Są to:

  • umowa spółki partnerskiej;
  • umowa o partnerstwie komunalnym;
  • umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Czy potrzebny jest zapis w formie aktu notarialnego?

Jeszcze jakiś czas temu umowa partnerska wymagała zapisu w formie aktu notarialnego, jednak to się zmieniło. Obecnie wystarczy, że umowa:

  • zostanie zawarta w formie pisemnej;
  • będzie składać się ze wszystkich niezbędnych elementów;
  • zostanie podpisana przez wszystkie strony współpracy. 

Ze względu na charakter tego porozumienia nie może być ono zawierane w sposób ustny. Wówczas uznawane jest za nieważne. 

Na jak długo zawierana jest umowa partnerska?

Nie ma określonych wytycznych w zakresie długości obowiązywania umowy partnerskiej. W związku z tym może mieć charakter okazjonalny, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by została zawarta na dłuższy okres. Kluczowe jest to, aby w dokumencie znalazły się podstawowe elementy, które potwierdzają jego ważność. Co ważne, umowę można rozszerzać w zależności od specyfiki partnerstwa i potrzeb stron porozumienia. W tym zakresie nie można jednak przekroczyć przepisów ustanowionych w Kodeksie cywilnym i w polskim prawie

Umowa partnerska – wzór do pobrania

Wiesz już, jakie elementy powinna zawierać umowa partnerska i wiesz o niej więcej. Warto zapoznać się z przykładowym dokumentem tego rodzaju. Pobierz go w formacie PDF lub docx. W tym drugim przypadku przygotowany przez nas wzór z powodzeniem będziesz mógł modyfikować i dostosowywać do swoich potrzeb.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa partnerska