Opłacanie zobowiązań podatkowych w terminie jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej własną firmę. Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie dysponuje wystarczającą ilością pieniędzy, aby opłacić należność na czas? Sprawdź, kiedy można rozłożyć podatek na raty!

Podatnik musi bezwzględnie przestrzegać terminów płatności w Urzędzie Skarbowym. Każde opóźnienie wiąże się z przykrymi konsekwencjami w postaci naliczania odsetek od należnej zapłaty. W takich przypadkach pomocnym narzędziem jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty. Jednak jest to możliwe wyłącznie na wniosek podatnika, który musi przedstawić ważny interes podatnika lub interes publiczny. Warto dodać, że możliwe jest rozłożenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Jak sprawdzić zadłużenie w Urzędzie Skarbowym? Jaki wniosek powinna wypełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą? Jakie są konsekwencje braku płatności w terminie? Sprawdź!

Obowiązek podatkowy przedsiębiorcy

Na początku warto wspomnieć o obowiązku podatkowym przedsiębiorcy. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, w związku ze sprzedażą towarów lub usług jest zobowiązana do opłacana podatku dochodowego i podatku VAT. Natomiast możliwość skorzystania z ulgi, jeśli chodzi o spłatę należności do Urzędu Skarbowego, wynika z art. 67a. Ordynacji podatkowej. Istnieją trzy możliwości:

  • Urząd Skarbowy może na wniosek podatnika odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć należność na raty;
  • organ podatkowy może odroczyć lub rozłożyć na raty kwotę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  • ostatnia opcja to umorzenie zaległości wraz z odsetkami w całości lub jedynie w części.

Każdy przedsiębiorca powinien kontrolować zarówno finanse, jak i sprawy związane z księgowością w swojej firmie. Oczywiście nie da się robić wszystkie samodzielnie, ponieważ wymagana jest odpowiednia wiedza. Jednak to właśnie na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek dokonywania opłat w terminie.

Zobacz także  Podatek od dywidend – sprawdź, kto go płaci i co podlega opodatkowaniu!

Na czym polega rozłożenie podatku na raty?

Zastanawiasz się, na czym polega usługa odroczenia lub rozłożenia na raty podatku? Otóż odroczenie polega na wyznaczeniu nowego terminu płatności należności, z kolei rozłożenie na raty to podział kwoty podatku na dwie lub więcej części i ustalenie nowych terminów spłaty należności. To bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mają zaległości podatkowe, ale chcą je uregulować i tym samy pozbyć się problemu. Gdy spłata całości nie jest możliwa, ze względu na brak wystarczające ilości pieniędzy, rozłożenie na raty zaległości jest świetną opcją. Jednak, aby móc skorzystać z tej opcji, należy złożyć odpowiedni wniosek i czekać na decyzję urzędników. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że nawet jeśli przedsiębiorca złoży wniosek i spełni wszystkie wymogi, nie może mieć pewności, że jego prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Jak sprawdzić zadłużenie w Urzędzie Skarbowym?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek wpłacać do Urzędu Skarbowego kwotę podatku dochodowego miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od wybranego wariantu. Zdecydowanie warto pilnować wszystkich płatności i wykonywać je w ustalonym przez US terminie. Jeśli przedsiębiorca zaniedba te kwestie, musi się liczyć z nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci odsetek za każdy dzień zwłoki. Zastanawiasz się, jak sprawdzić swoje zadłużenie w Urzędzie Skarbowym? To bardzo proste. Wystarczy złożyć tam odpowiedni wniosek. Następnie w ciągu 7 dni przedsiębiorca powinien otrzymać zaświadczenie o wysokości zadłużenia lub pismo o niezaleganiu z podatkami. Takie pismo sprawi, że przedsiębiorca będzie dokładnie wiedział, jakie następnie kroki musi podjąć, aby uniknąć problemów.

Konsekwencje niepłacenia podatków w terminie

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą powinna kontrolować wszystko, co dzieje się w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych. Niestety niepłacenie podatków w terminie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Brak płatności wiąże się z pojawieniem się zaległości. Za opóźnienia może grozić naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki, a nawet mandat karny lub wysoka grzywna. Nie da się ukryć, że gromadzenie odsetek od nieuregulowanych w terminie należności po pewnym czasie może stać się sporym problemem. To skutki, których z pewnością każdy przedsiębiorca wolałby uniknąć. Wszelkie zaległości warto uregulować jak najszybciej.

Zobacz także  Zwrot VAT: jak to działa w logistyce

Wniosek o rozłożenie podatku na raty

Co zrobić, aby uzyskać możliwość rozłożenia zapłaty należności podatkowych na raty? Przede wszystkim warto pamiętać, że ta ulga dotyczy jedynie wyjątkowych sytuacji. Podatnik powinien złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego. Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku, a także dołączenie do niego wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli wniosek okaże się niekompletny, podatnik może dostać wezwanie od US, aby uzupełnić niezbędne dokumenty w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania. Najważniejszym elementem wniosku jest odpowiednie uzasadnienie swojej prośby. We wniosku należy także uwzględnić kwotę oraz proponowaną ilość rat. Jeśli wniosek podatnika zostanie odrzucony, można złożyć odwołanie od tej decyzji.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku. Jednak w wyjątkowych sytuacjach, po złożeniu wniosku i przedstawieniu ważnych przyczyn, które wpłynęły na brak zapłaty podatku w terminie, przedsiębiorca może ubiegać się o rozłożenie podatku na raty. Natomiast to Urząd Skarbowy decyduje o tym, że przyzna taką ulgę. Jeśli osoba ubiegająca się o podzielenie płatności, uzyska odpowiedź negatywną, może się jeszcze odwołać od tej decyzji. Nie da się zaprzeczyć, że prowadzenie firmy wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Przedsiębiorca powinien mieć niezbędną wiedzę i kontrolować wszystkie kwestie finansowe.

rozłożenie podatku na raty