2 maja 2022 roku mija termin składania deklaracji podatkowych. To jeden z najważniejszych obowiązków podatników. Jego niedopełnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Czy urząd skarbowy sam rozliczy PIT? Sprawdź!

Z urzędem skarbowym możesz rozliczyć się osobiście, a także przez internet. Druga z dostępnych opcji jest szybkim i prostym sposobem na dopełnienie formalności, czyli wypełnienie i przesłanie deklaracji podatkowej. Wielu podatników korzysta z dostępnego programu Twój e-PIT. Powinni jednak sprawdzić poprawność danych, wybrać podmiot, któremu przekażą 1% podatku, uwzględnić ulgi. Co ciekawe, system e-PIT sam generuje zeznania. Przeczytaj, z czym to się wiąże.

Urząd sam rozlicza zeznania podatkowe

Dzięki programowi Twój e-PIT, który został wprowadzony w 2019 roku, polscy płatnicy mogą przesyłać dane o podatnikach do organów podatkowych. System automatycznie generuje zeznanie podatkowe. Zostanie ono uznane za wysłane, jeśli nie dokonasz w nim żadnych zmian w stosownym terminie – masz na to czas do końca kwietnia, a w roku 2022 do 2 maja (z uwagi na to, że 30 kwietnia wypada w sobotę).

Sytuacja taka dotyczy jedynie osób z przychodem z PIT-11. Jeśli uzyskałeś dodatkowy dochód z innego źródła i osobiście nie dopisałeś go w wygenerowanej automatycznie deklaracji, możesz wykonać korektę zeznania. Pamiętaj także, że w wygenerowanym dokumencie nie znajdzie się np. informacja o dochodach osiągniętych za pracę za granicą.

Błędy w deklaracjach wygenerowanych automatycznie

Deklarację wygenerowaną automatycznie podatnik powinien dokładnie przeanalizować, sprawdzić zawarte w niej dane. Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie określonych kosztów, ulg i odliczeń. Warto pamiętać, że dochody otrzymane z różnych źródeł wymagają użycia innego formularza. Podatnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy tego rodzaju, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z dokumentem. 

Kara za niezłożenie deklaracji

W przypadku zeznań podatkowych PIT-37 oraz PIT-38 podatnicy nie mogą ponosić odpowiedzialności w przypadku niezłożenia deklaracji, ponieważ zostaje ona wygenerowana i wysłana automatycznie. Jeśli zaistnieje konieczność skorygowania zeznania po 2 maja, będzie to możliwe. Zrobisz to poprzez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub w tradycyjny sposób, odwiedzając urząd skarbowy.

W przypadku innych zeznań rocznych, PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-28 nie ma takiej możliwości – urząd skarbowy nie rozliczy podatnika automatycznie. Za niedopełnienie obowiązku ponosi on odpowiedzialność finansowo-karną. Osoby składające roczną deklarację przez internet, otrzymają zwrot nadpłaconego podatku w ciągu 45 dni. W tym roku termin liczony jest od 3 maja.

Usługa Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT dostępna jest na gov.pl. Wystarczy odnaleźć e-Urząd Skarbowy i zalogować się przez profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną. Możliwość taką daje również mObywatel. Jeśli podatnik znajdzie informacje o niedopłacie, powinien uregulować należność do 2 maja. Wpłaty należy dokonać na mikrorachunek podatkowy.

Jak widać, w pewnych sytuacjach nie musisz martwić się składaniem zeznania rocznego. Warto jednak sprawdzić poprawność danych i nanieść informacje, które nie zostały wygenerowane automatycznie. Aby nie przysporzyć sobie kłopotów, musisz wiedzieć, jaki PIT powinieneś złożyć i co w nim uwzględnić. Mimo ułatwień, jakie gwarantuje usługa Twój e-PIT warto pilnować swoich rocznych rozliczeń.

Archiwum: kwiecień 2022
czy urzad sam rozliczy pit