Wywiad zawodowy do renty z tytułu niezdolności do pracy

Wywiad zawodowy do renty to kluczowy element w procesie ubiegania się pracownika o to świadczenie. Bardzo ważne jest zatem zrozumienie jego znaczenia i umiejętność prawidłowego wypełnienia. Oto co należy wiedzieć, by sprawnie przejść przez ten etap.