Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego liczba podmiotów gospodarczych w II kwartale 2021 r. wzrosła o 43,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Spadła też liczba upadłych przedsiębiorstw. Łącznie od początku kwietnia do końca czerwca zarejestrowano 92 445 nowych firm.

GUS: Największy wzrost firm z sektora informacji i komunikacji

W II kwartale br. zarejestrowano 92 445 przedsiębiorstw. To zdecydowany wzrost w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, kiedy to przybyło wówczas 64 410 nowych firm. Z raportu wynika, że największy rozwój zaobserwowano w następujących rodzajach działalności: w informacji i komunikacji o 97,4%, w usługach o 51,4%, w budownictwie o 41,4%, w zakwaterowaniu i gastronomi o 36,5%, w przemyśle o 38,4%, w transporcie i gospodarce magazynowej o 26,8%, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 20,7%.

GUS: Mniejsza ilość upadłych firm

Z danych GUS-u można przeczytać, że zmalała także liczba upadłych przedsiębiorstw. W II kwartale br. odnotowano 84 takie przypadki. Dotyczy to przemysłu (17 wobec 40 w II kwartale 2020 r.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (20 wobec 41), usługach (12 wobec 25), budownictwie (16 wobec 19) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (6 wobec 13).

Wzrost liczby upadłości zanotowano natomiast w zakwaterowaniu i gastronomii (6 wobec 5) oraz informacji i komunikacji (4 wobec 3).

Archiwum: sierpień 2021
GUS: Firm w Polsce przybywa