Zastanawiasz się, ile wynosi emerytura w Angliioraz od czego jest uzależniona jej wysokość? Jaki jest w tym kraju wiek emerytalny? Jeśli tak, to trafiłeś w miejsce, gdzie znajdziesz informacje na temat wypłaty świadczeń dla seniorów w Wielkiej Brytanii.

Nie każdy Polak zdaje sobie sprawę z tego, że emigracja zarobkowa w Wielkiej Brytanii daje mu prawo także do uzyskania świadczeń emerytalnych. Jest to możliwe już po 10 latach odprowadzania składek. To, ile wynosi emerytura w Anglii, zależy m.in. od stażu pracy.

System emerytalny w Wielkiej Brytanii. Kto może otrzymać emeryturę w UK i na jakich zasadach?

Jeśli chodzi o emeryturę w UK, ważną rolę odgrywa nie tylko wysokość finansowania w tym zakresie, ale także rodzaje świadczeń, jakie wypłaca się seniorom.

Według ogólnych zasad brytyjska emerytura dzieli się na następujące rodzaje świadczeń:

  • emerytura prywatna (personal pension),
  • emerytura wypłacana przez pracodawców w ramach korporacyjnych systemów emerytalnych (company pesnion, workplace pension),
  • emerytura państwowa (state pension).

Jeśli chodzi o dwa pierwsze rozwiązania, tzn. korporacyjną oraz prywatną emeryturę, sposób ich naliczania jest ściśle uzależniony od zasad przyjętych przez poszczególne podmioty. Opisywanie zasad w tych instytucjach stanowi obszerny temat i nie sposób zamieścić wszystkich informacji w jednym artykule. Opiszemy zatem zasady wypłaty świadczenia z państwowego funduszu emerytalnego.

Emerytura w Anglii wypłacana przez państwo dzieli się na dwie główne części. Są one następujące: podstawowa emerytura (basic state pension) oraz dodatkowa emerytura (additional state pension). Składnik podstawowy wypłaca się osobom, które muszą spełnić ustawowe wymogi w zakresie lat pracy oraz wieku emerytalnego.

Z kolei część zmienna (dodatkowa) uzależniona jest od dochodów osiąganych przez seniora w czasie jego aktywności zawodowej. Co ważne, additional state pension może, ale nie musi być wypłacane po przejściu na emeryturę. Decyzję podejmuje się na podstawie wysokości opłaconych składek.

Emerytura w Wielkiej Brytanii. Ile obecnie wynosi emerytura w Anglii?

Zgodnie z obowiązującymi do 2016 roku zasadami wiek emerytalny wynosił 60 lat dla kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. Jak wyglądają aktualne rozwiązania prawne w tej kwestii? Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Powodem takiego stanu rzeczy jest nowy porządek prawny, w ramach którego moment przejścia na emeryturę ustala się w oparciu o kalkulator emerytalny dostępny na rządowej stronie internetowej Wielkiej Brytanii.

W 2022 r. podstawowa emerytura państwowa basic state pension wynosi 141,85 funtów (jest to stawka za 1 tydzień). Nie jest to szczególnie wysoka kwota, ale należy do niej doliczyć m.in. additional state pension. Połączona emerytura to tygodniowo nie mniej niż 185,15 funtów na tydzień.

Wielka Brytania. Jaki jest aktualny wiek emerytalny?

Trzeba mieć na uwadze, że ukończenie wymaganego wieku to nie jedyny warunek, który muszą spełnić osoby ubiegające się o wypłatę świadczenia. To, czy seniorowi należy się emerytura w Anglii, zależy również od posiadania odpowiedniego stażu pracy (min. 10 lat).

Ponadto, w każdym roku składkowym należy odprowadzić składki w wymaganej minimalnej wysokości. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, podatnik może dopłacić brakującą kwotę, by dany roczny okres rozliczeniowy został uznany za pełny w ramach brytyjskiego systemu emerytalnego.

A co z osobami, które nie przepracowały 10 lat na terenie Wielkiej Brytanii, lecz mają udokumentowanie zatrudnienie np. w krajach należących do EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Wówczas prawo do emerytury w Zjednoczonym Królestwie stosuje się w odniesieniu do liczby lat faktycznie przepracowanych na terenie danego państwa.

Jeśli chodzi o staż pracy, to wynosi on 30 lat dla wszystkich tych, w przypadku których osiągnięcie wieku emerytalnego nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 6.04.2010 roku. Jest to poprawa w stosunku do poprzedniego stanu rzeczy, zgodnie z którym wymagano od kobiet i mężczyzn odpowiednio 39 oraz 44 lat pracy.

Emerytura w Polsce a staż zawodowy w Wielkiej Brytanii

Jeśli Polak przez pewien czas pracował w Wielkiej Brytanii i opłacał składki z tego tytułu, a potem opuścił to miejsce pracy i powrócił do Polski, może złożyć wniosek o uzyskanie brytyjskiej emerytury. Aby to zrobić, należy zgłosić się do odpowiedniego oddziału w ZUS. Rozpatrywaniem spraw związanych z prawem Polaków mieszkających wcześniej w Anglii zajmuje się oddział ZUS w Gdańsku, a konkretnie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych.

Jak widać, emerytura w Anglii jest dostępna także dla osób spoza tego kraju. Jest to dobra wiadomość dla osób np. z Polski, które przez pewien czas przebywały na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie dodatkowego dochodu na starsze lata. Czy emerytura w Anglii jest atrakcyjnym rozwiązaniem? Nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, jeśli nie przeanalizujemy takich kwestii jak np. emerytura w Holandii czy emerytura w Norwegii.

Archiwum: grudzień 2022
emerytura w anglii