Komu przysługuje emerytura w Norwegii? Norwegia to kraj, który chętnie wybierają pracownicy emigrujący z Polski. Oprócz wynagrodzenia, jakie można tam uzyskać, warto zainteresować się także tym, ile wynosi emerytura z Norwegii. Chcesz wiedzieć więcej? W takim razie przeczytaj tekst.

Zdaniem niektórych emerytura w Norwegii jest ustalana w dość skomplikowany sposób. Taki stan rzeczy wynika jednak m.in. z tego, że norweski system ubezpieczeń społecznych jest rozbudowany i oferuje solidną ochronę socjalną dla obywateli, a także osób, które przez pewien czas pracowały w tym państwie.

Emerytura w Norwegii. Jak wygląda norweski system emerytalny? Jaka jest minimalna emerytura?

Podobnie jak w przypadku wielu innych europejskich państw, norweski system emerytalny również jest zbudowany z trzech filarów. Pierwszy z nich to tzw. podstawowa emerytura państwowa (Folketrygden). Jego funkcjonowanie pod wieloma względami przypomina… polski ZUS. Emerytura państwowa wypłacana przez urząd o nazwie NAV również pochodzi z obowiązkowych składek. Świadczenia wypłacane w ramach tego filaru przysługują każdemu, kto przez okres co najmniej 3 lat mieszkał i pracował tym kraju. Dotyczy to nawet osób, które aktualnie nie są obywatelami Norwegii.

II filar emerytury norweskiej to tzw. pracownicze programy emerytalne OTP (Obligatorisk Tjenestepensjon). Środki z tego tytułu odprowadza pracodawca, który potrąca co miesiąc 2 proc. wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej.

Last but not least, istotny jest również III filar, czyli IPS (Individuell pensjonssparing). W odróżnieniu od pozostałych dwóch części składowych filar IPS ma charakter fakultatywny. Osoby pracujące w Norwegii mogą podjąć dobrowolną decyzję o tym, by przystąpić do wybranego przez siebie funduszu emerytalnego. Jaka jest wysokość comiesięcznej składki? Jakie są warunki wypłaty emerytury w przyszłości? Zgromadzony kapitał wypłaca się jednorazowo czy w transzach? Nie sposób udzielić w tym miejscu pełnej odpowiedzi na pytania, ponieważ warunki wypłaty świadczeń są ściśle uzależnione od zasad działania konkretnego funduszu. Generalnie jednak środki z tego tytułu mogą zostać wypłacone seniorowi po osiągnięciu przez niego 62. roku życia.

Zobacz także  Wniosek o przeliczenie emerytury – kto powinien go złożyć?

Norwegia. Kiedy możliwe jest przejście na emeryturę?

Emerytura w Norwegii w pełnym wymiarze należy się osobom, które przez okres co najmniej 40 lat należały do tamtejszego systemu ubezpieczeń społecznych. Ważny jest także limit wieku emerytalnego, który wynosi obecnie 67 lat. W przypadku osób, które należały do tego systemu przez okres krótszy niż 40 lat, również dopuszcza się prawo do otrzymywania emerytury. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jej wysokość będzie ustalona w sposób proporcjonalny.

Także cudzoziemcy (w tym np. Polacy) mają prawo do emerytury w Norwegii. Muszą oni przepracować co najmniej 3 lata (niekoniecznie musi być to ciągłe zatrudnienie). Oczywiście, świadczenie z tego tytułu będzie znacznie niższe niż emerytura minimalna w pełnym wymiarze.

Od czego uzależniona jest wysokość emerytury w Norwegii?

To, jaka jest emerytura w Norwegii, zależy od licznych czynników. Poziom norweskich świadczeń emerytalnych wynika z tak różnorodnych kwestii jak np.:

  • liczba lat członkostwa w Folketrygden (I filar). Zależność jest prosta: im dłużej przynależy się do Folketrygden, tym więcej odprowadza się składek na terenie Norwegii. Taki stan rzeczy powinien pozytywnie wpłynąć na poziom emerytury wypłacanej seniorowi,
  • poziom dochodów osiąganych w czasie aktywności zawodowej. Im wyższa pensja, tym większa podstawa oskładkowania w ramach ubezpieczenia emerytalnego,
  • przynależność do dobrowolnego filaru III. Fakt posiadania nieobowiązkowego ubezpieczenia również pozytywnie przekłada się na poziom przyszłej emerytury.

Ile wynosi norweska emerytura? Dane na temat minimalnego świadczenia oraz jego średniej wysokości

Według danych publikowanych i aktualizowanych przez tamtejszy rząd minimalna emerytura w Norwegii (minstepensjon/minste pensjonsnivå) wynosi 158 621 KR rocznie, co w przeliczeniu na 1 miesiąc oznacza nieco pond trzynaście tysięcy koron norweskich. Z kolei średnia wysokość świadczeń emerytalnych to ok. 213 tysięcy koron.

Jeśli porównamy jej wysokość ze średnim wynagrodzeniem osiąganym na terenie tego kraju (według Norweskiego Urzędu Statystycznego SSB jest to ok. 44 150 KR), dane nie napawają optymizmem. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że szacunki te obejmują jedynie emeryturę otrzymywaną na podstawie obowiązkowo potrącanych składek. Do tego trzeba doliczyć III filar, który, jak już wiemy, ma dobrowolny charakter.

Zobacz także  Jak liczy się urodzenie dzieci do emerytury?

Warto mieć na uwadze, że emerytura w Norwegii to nie jedyna kwestia, jaką powinny zainteresować się osoby, które rozważają emigrację zarobkową z Polski. Jeśli przejrzymy dane statystyczne pokazujące, do jakich krajów udają się polscy emigranci zarobki, jasne będzie, ze warto zapoznać się z tym, jaka jest emerytura w Anglii oraz emerytura w Holandii.

emerytura w norwegii