Emeryci od 1 grudnia muszą uważać, by nie przekroczyć określonych ustawowo przychodów. W innym przypadku grozi im utrata emerytury. Nowe regulacje dotyczą osób, które skorzystały z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę lub rentę. Ograniczenia nie obejmują kobiet powyżej 60 lat oraz mężczyzn po 65. urodzinach.

Emeryci i renciści: nowe limity dotyczące przeciętnego wynagrodzenia

Według kryteriów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emeryt bądź rencista może dorabiać sobie do świadczenia, aczkolwiek nie może otrzymywać 70% przeciętnego wynagrodzenia. W innym wypadku ZUS zmniejsza emeryturę bądź rentę, natomiast jeśli pensja przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas agencja rządowa zawiesza wypłatę świadczenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia zmienia się co kwartał, dlatego co trzy miesiące limity te są aktualizowane. Od 1 grudnia próg 70% wynosi dokładnie 3960,20 zł brutto. To o prawie 100 zł więcej niż do tej pory:

Na nowe kwoty limitów muszą uważać szczególnie osoby pobierające renty socjalne, bo ich dotyczą nieco inne zasady dorabiania. Jeśli ich dodatkowy przychód od grudnia będzie wyższy niż pierwszy próg czyli 3960,20 zł, to wypłata renty socjalnej za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia, nie przysługuje w całości

– przestrzega na łamach serwisu prawo.pl Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Źródło: Business Insider

Archiwum: listopad 2021
Emeryci dorabianie