Wypłaty 14-stek: 1 grudnia ostatnie wypłaty świadczenia, które otrzymało w sumie 7,8 mln emerytów

Wypłaty 14-stek dobiegły końca . W sumie ze świadczenia skorzystało niemal 7,8 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 6,3 mln w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę czternastek wyniosła prawie 9 mld zł. Takie dane przedstawiła dzisiaj 1 grudnia PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wypłaty 14-stek: komu zostało przyznane świadczenie 1 grudnia została zlecona wypłata ostatniej transzy czternastej emerytury, wypłacanej z urzędu. Na dodatkową daninę mogły liczyć osoby, które na dzień 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymały osoby, których prawo do świadczeń zostało zawieszone. Wypłaty 14-stek: wypłaty na zasadzie „złotówka za złotówkę” Pełną kwotę w wysokości 1250,88 zł brutto otrzymali ci emeryci, których podstawowe świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. W innych przypadkach wdrożona została zasada „złotówka za złotówkę”. Przykładowo jeśli emerytura danej osoby wynosi 3000 zł brutto, wówczas czternastka została pomniejszona o 100 zł z podstawowej sumy. Warto podkreślić, że czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie są dokonywane potrącenia Wypłaty 14-stek dobiegły końca.W sumie ze świadczenia skorzystało niemal 7,8 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 6,3 mln w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę czternastek wyniosła prawie 9 mld zł. Takie dane przedstawiła dzisiaj 1 grudnia PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wypłaty 14-stek: komu zostało przyznane świadczenie 1 grudnia została zlecona wypłata ostatniej transzy czternastej emerytury, wypłacanej z urzędu. Na dodatkową daninę mogły liczyć osoby, które na dzień 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymały osoby, których prawo do świadczeń zostało zawieszone. Wypłaty 14-stek: wypłaty na zasadzie „złotówka za złotówkę” Pełną kwotę w wysokości 1250,88 zł brutto otrzymali ci emeryci, których podstawowe świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. W innych przypadkach wdrożona została zasada „złotówka za złotówkę”. Przykładowo jeśli emerytura danej osoby wynosi 3000 zł brutto, wówczas czternastka została pomniejszona o 100 zł z podstawowej sumy. Warto podkreślić, że czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie są dokonywane potrącenia