Ustawa o emeryturach i rentach – najważniejsze informacje

Ustawę o emeryturach i rentach uznaje się za jeden z najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie wypłaty rent i emerytur w Polsce.