Średnia emerytura w Polsce wypłacana przez ZUS w 2024 roku – wysokość

Średnia emerytura w Polsce wynosi około 2,5 tysiąca złotych.