Najwyższa emerytura w Polsce przekracza dwadzieścia tysięcy złotych. Najniższa natomiast wynosi zaledwie kilka groszy. Polski system emerytalny pozwala na powstawanie naprawdę dużych dysproporcji wśród emerytów.

Polscy emeryci otrzymują bardzo zróżnicowane pod względem wysokości emerytury. Większość z nich dostaje naprawdę niewielkie kwoty, które nie wystarczają na opłacenie leków i mieszkań, ale jest też całkiem duża grupa starszych osób, które zdecydowanie nie mogą narzekać na wysokość swoich świadczeń, ponieważ te pozwalają im na życie na wysokim poziomie. Wystarczy wspomnieć, że blisko 2,5 tysiąca osób otrzymuje emeryturę przekraczającą 10 tysięcy złotych, a rekordzista otrzymywał ponad 25 tysięcy złotych. Sprawdziliśmy, ile w ubiegłym roku wyniosła najwyższa emerytura w Polsce!

Na czym polega system emerytalny w Polsce?

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy z nich stanowią składki obowiązkowe wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar to Obowiązkowy Fundusz Emerytalny. Trzeci filar jest całkowicie dobrowolny. W jego skład wchodzą instytucje prywatne oferujące produkty, takie jak: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz Pracownicze Plany Emerytalne (PPE).

Aby polski pracownik mógł przejść na emeryturę, musi osiągnąć wiek emerytalny. Obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Jeśli pracownik ma wypracowaną odpowiednią ilość lat, a więc 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn, może skorzystać prawa przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jeśli wymagany staż pracy nie został osiągnięty, a dana osoba i tak chce skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę, to może to zrobić, ale istnieje ryzyko, że nie otrzyma ona gwarantowanej minimalnej emerytury.

Emerytura w Polsce w liczbach: emerytura minimalna

W roku 2022 wysokość emerytury minimalnej w Polsce została ustalona na 1 338,44 złote brutto, co daje 1 217,98 złotych netto. W przyszłym roku Rząd planuje zwaloryzować emeryturę minimalną i podnieść jej wysokość do 1 588 złotych brutto, co da 1 445,48 złotych na rękę. Zgodnie z danymi podawanymi przez ZUS, minimalne gwarantowane przez państwo świadczenie otrzymuje w Polsce około 200 tysięcy seniorów.

Warto wiedzieć, że na emeryturę minimalną od niedawna mogą liczyć kobiety, które nie wypracowały odpowiedniego stażu lat, ale za to urodziły i wychowały minimum czworo potomstwa.

Emerytura w Polsce w liczbach: średnia emerytura

Najświeższe dane przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podają, że średnia emerytura w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku wynosiła 2 545 złotych brutto (2 349 złotych netto). Na tę sumę składa się średnia emerytura mężczyzn wynosząca 3 184 złote oraz średnia emerytura kobiet wynosząca 2 128 złotych.

Emerytura w Polsce w liczbach: mniej niż emerytura minimalna

Niestety polski system emerytalny dopuszcza, aby emeryci otrzymywali świadczenie niższe od zakładanego minimum. Co więcej, taką emeryturę ZUS wypłaca ponad 340 tysiącom Polaków. Emeryturę poniżej granicy minimum dostaną osoby, które nie odkładały składek emerytalnych przez wymagany przez ustawodawcę okres minimalny, a więc 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Emerytura w liczbach: najwyższa emerytura w Polsce

W bieżącym roku najwyższa emerytura przysługuje emerytowi z Poznania, który przepracował 58 lat swojego życia w charakterze informatyka. Na emeryturę przeszedł on w wieku 78 lat i obecnie pobiera świadczenie w wysokości 27 636 złotych.

Emerytką, która obecnie otrzymuje najwyższe świadczenie jest mieszkanka Bydgoszczy, która przepracowała 61 lat swojego życia, a na emeryturę odeszła w wieku 81 lat. Obecnie ZUS wypłaca jej 26 867 złotych miesięcznie.

Na podziw zasługuje też emerytura byłego lekarza z Wrocławia, który otrzymuje nieco ponad 26 tysięcy złotych miesięcznie. Przepracował on 55 lat, a na emeryturę odszedł w wieku 78 lat.

Rekordzista co do najniższej miesięcznej emerytury z ZUS

Na skutek reformy emerytalnej mającej miejsce w 1999 roku, już jedna zapłacona w życiu składka daje prawo do otrzymania emerytury. W ten sposób status emeryta uzyskała pewna Polka, która przepracowała w swoim życiu jedynie jeden dzień, za który pracodawca odprowadził składki, na skutek czego otrzymuje ona 4 grosze emerytury miesięcznie.

Podobnych przypadków, gdzie emeryci otrzymują groszowe świadczenia jest w Polsce więcej. Od wielu lat trwają dyskusje o konieczności uregulowania tego stanu rzeczy i wprowadzenia minimalnego stażu pracy lub kwoty zgromadzonej na rachunku emerytalnym, aby w ogóle móc się starać o wypłatę świadczenia.

Podsumowując, konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce daje możliwości bardzo dużych rozbieżności w wysokości świadczeń otrzymywanych przez seniorów. W ten sposób spora rzesza z nich otrzymuje emerytury niższe niż jedna złotówka. Równocześnie istnieją emeryci otrzymujący po ponad dwadzieścia tysięcy złotych emerytury.

Archiwum: grudzień 2022
najwyższa emerytura w polsce