Powody, dla których warto zainwestować w system MES!

Na efektywność produkcji w zakładzie bądź fabryce wpływa wiele czynników. Do jednych z najczęściej spotykanych problemów należą mikroprzestoje, brak odpowiednich narzędzi do określenia przyczyn zatrzymań oraz obniżona dostępność maszyn. Na płynność pracy mają również wpływ aspekty prawne. Z tego punktu widzenia istotne jest między innymi rejestrowanie historii powstawania produktów. Prowadząc firmę produkcyjną w branży spożywczej trzeba koniecznie zadbać o szereg procesów oraz norm, które pozwolą stworzyć produkt wysokiej jakości. W tym przypadku kluczowe będzie uwzględnienie szczególnych warunków termicznych, regulacje sanitarno-higieniczne, kontrola jakości i optymalizacja produkcji oraz zarządzanie terminami ważności. Ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców, których dotyczą te kwestie, jest system MES - Manufacturing Execution System, służący do zarządzania zebranymi danymi produkcyjnymi.