Wygrane w grach nagrody finansowe wiążą się z opłaceniem podatku dochodowego. Podatek od nagrody to coś, czego nie da się uniknąć. Dlaczego tak jest? Z poniższego artykułu dowiesz się, w jaki sposób spełnić obowiązek podatkowy.

Wiele osób uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i losowaniach. Nie brakuje takich, które grają przez wiele lat z nadzieją, że w końcu uda im się zdobyć upragnione pieniądze lub nagrody rzeczowe. Jeśli zostaniesz takim szczęśliwcem, musisz pamiętać, że wygrana wiąże się z koniecznością zapłaty zryczałtowanego podatku od wartości nagrody. Ile wynosi podatek od nagrody? Kto musi go zapłacić? Czy są wyjątki? Na te i inne pytania poznaj odpowiedzi już teraz!

Czym jest podatek od wygranej?

Każda wygrana pieniężna powyżej 2280 złotych wymaga wniesienia do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku. Mówi o tym art. 30. ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że opłata jest pobierana od przychodów z tytułu otrzymania wynagrodzenia w konkursach, grach i zakładach wzajemnych. Przepis dotyczy zarówno zysków w Polsce, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kto musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku wygranej w konkursie?

Każda osoba, która zdobyła nagrodę finansową w wyniku korzystania z gier losowych, zakładów lub konkursów, jest zobowiązana do zapłaty podatku od wygranej. Jeśli przychód jest wyższy niż 2280 złotych, należy odprowadzić kwotę do urzędu skarbowego. Obowiązek spoczywa na podmiocie organizującym konkurs. Wyjątek stanowią promocje zagraniczne – wtedy zwycięzca może otrzymać pełną kwotę, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty do Urzędu Skarbowego. Dostaniesz wówczas pieniądze pomniejszone o zaliczkę na podatek i nie musisz ujmować uzyskanego przychodu z tytułu wygranej w rocznym zeznaniu podatkowym. Oto dwa przykłady:

  1. Pan Piotr wygrał 100000 złotych. Organizator przekazał 10% do urzędu skarbowego, a zwycięzca otrzymał 90000 złotych. W efekcie nie musi rozliczać otrzymania środków w rocznym zeznaniu podatkowym.
  2. Pani Anna zdobyła w losowaniu zagranicznym 10000 złotych i dostała pełną kwotę. Z tego powodu musi zapłacić 10% podatku od nagrody na konto urzędu skarbowego.

Podatek od nagrody pieniężnej – ile wynosi?

Jak wynika z ustawy, premie uzyskane w konkursach i grach są opodatkowane. Od każdej kwoty wyższej niż 2280 złotych należy wpłacić podatek od nagrody w wysokości 10%. Zdobywanie nagród pieniężnych jest jednym ze sposobów na wzbogacenie się, więc podlega obowiązkowemu podatkowi. Organizatorzy powinni pobrać podatek z wygranej i przekazać go urzędowi skarbowemu. Jeśli jednak brałeś udział w zagranicznym konkursie, musisz rozliczyć się z organem podatkowym samodzielnie.

Ustawa o PIT – zwolnienie z podatku w zależności od wartości

Co ciekawe, pkt 2. ustawy o PIT przewiduje w określonych przypadkach ulgę od podatku dla płatnika. Jak mówiart. 21 ust. 1. pkt 6a ustawy o PIT, aby nagroda nie podlegała opodatkowaniu muszą zostać spełnione jednocześnie 3 warunki:

  • wartość nie może przekroczyć wartości 2280 złotych;
  • nagroda dotyczy gry na automatach, w kości, karty, bingo lub ruletkę, która była prowadzona przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • musi dotyczyć gier liczbowych (LOTTO), loterii pieniężnych, promocyjnych, audioteksowych, loterii fantowych i zakładów wzajemnych.

Podatek od wygranej a prowadzenie działalności gospodarczej – nagroda z konkursu jako przychód

Wyjątkiem od zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% są nagrody podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien wykazać zarobione środki jako przychód z działalności. Podlega on takim samym zasadom, jak inne dochody z tej działalności. Nagroda powinna zostać wykazana w zeznaniu rocznym PIT.

Opodatkowanie konkretnych nagród w konkursie

W zależności od rodzaju nagrody w konkursie mogą obowiązywać różne zasady podatkowe i odmienne zwolnienia. Podatek od nagrody może zatem nie mieć zastosowania, ponieważ konkurs odbywa się na podstawie innych przepisów. To oznacza, że:

  • wygrane w kasynie i na automatach nie są opodatkowane, jeśli rozgrywka jest prowadzona przez podmioty uprawnione do organizowania gier hazardowych;
  • wygrane w prasie, radiu i telewizji, a także w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sportu są nieopodatkowane, jeśli jednorazowa wartość nie przekracza 2000 złotych – w przeciwnym razie Urząd Skarbowy pobiera podatek w wysokości 10% wartości nagrody;
  • wygrane w konkursie firmowym (organizowanym przez pracodawcę) są zaliczane jako źródło przychodów z tytułu miesięcznej wypłaty, ponieważ konkurs był organizowany w zakładzie pracy w zamkniętym gronie pracowników.

W zdecydowanej większości przypadków należy zapłacić podatek od wygranej w konkursie, loterii lub grze losowej. Zwolnione są z niego jedynie nagrody finansowe o wartości mniejszej od 2280 złotych. W wielu przypadkach to organizator płaci urzędowi skarbowemu, a na konto zwycięzcy trafiają środki pomniejszone o zryczałtowany podatek.

Archiwum: luty 2022
podatek od nagrody