Podatek od gier hazardowych został oficjalnie uregulowany za sprawą wprowadzenia ustawy z 2009 roku. Dowiedz się, ile zapłacisz podatku, jeśli wygrasz i poznaj zasady prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych.

Do rozgrywek hazardowych zalicza się gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i na automatach. Podatek od gier dotyczy również rozgrywek hazardowych, które odbywają się w sieci. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Na czym polega podatek od gier?

Podatek od gier jest nakładany na wszystkie zakłady hazardowe. Co więcej, w przypadku nagrody powyżej 2280 złotych osoba, której się poszczęściło, powinna także zapłacić urzędowi skarbowemu podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT. Przedmiotem opodatkowania jest przede wszystkim urządzanie zakładów hazardowych. Nie dotyczy to organizowania loterii promocyjnych i fantowych, binga fantowego oraz pokera rozgrywanego w formie turnieju.

Podstawa do naliczania podatku od gier

Podstawa opodatkowania różni się względem wybranego rodzaju zakładu. W przypadku loterii pieniężnych, fantowych i telebinga podstawą jest suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów i innych dowodów udziału w grze. Jeżeli chodzi o loterię audioteksową, składkę oblicza się od przychodu organizatora loterii w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, który został uzyskany z gry.

Jak nalicza się podatek od gier liczbowych?

Podatek od gier liczbowych nalicza się od sumy wpłaconych stawek. Taki sam system funkcjonuje w przypadku zakładów wzajemnych. Natomiast przy grze w bingo pieniężne podstawę opodatkowania stanowi wartość nominalna kartonów do gry, które zostały zakupione przez podmiot urządzający rozgrywkę. Podstawą opodatkowania może także być kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych. Ma to miejsce w przypadku gry cylindrowej, na automacie, w kości i w karty. Do tej grupy nie zalicza się poker rozgrywany w formie turnieju – w tym przypadku podstawą do naliczania podatku od gier jest kwota wygranej – pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju. 

Według jakich stawek są opodatkowane zwycięstwa?

Ustawa przewiduje aż 7 rodzajów składek, według których ma być naliczany podatek. Najniższa z nich – 2,5% – dotyczy zakładów wzajemnych dotyczących sportowego współzawodnictwa zwierząt. Wyższa składka, która wynosi 10%, dotyczy loterii fantowych i binga. Próg 12% obowiązuje w przypadku zakładów innych niż te dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt. Kolejna stawka to 15% i jest związana z loterią pieniężną. Z kolei 20% stawki podatku jest naliczane do zakładów liczbowych. 25% wynosi składka związana z bingo pieniężnym, telebingiem, loterią audioteksową oraz pokerem rozgrywanym w formie turnieju. Najwyższa składka – 50% – jest naliczana od gier na automacie, w kości i w karty z wyłączeniem pokera w formie turnieju.

Kto powinien odprowadzać opłatę do urzędu skarbowego – kim jest podatnik?

Jako podatnika określa się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej i urządza zakłady hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia – z wyłączeniem loterii promocyjnych. Podatek od gier powinien także uiszczać podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa. Co więcej, pieniądze do urzędu skarbowego powinien przekazać uczestnik turnieju w pokera, który jest organizowany przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna.

Pozostałe jednostki zobowiązane do płacenie podatku od gier

Składkę musi odprowadzać też organizacja pożytku publicznego w momencie, gdy wartość puli zdobytych pieniędzy loterii fantowych lub gry w bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej. Podatek od gier jest także nakładany na jednostkę organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej stanowiącej przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Obowiązki, o których należy pamiętać przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym

Na podmiotach odprowadzających podatek od gier ciążą konkretne obowiązki. Są oni zobowiązani do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, a także obliczania i wpłacania należności związanej z wpłatą na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 

Pamiętaj o obowiązujących terminach

Kluczowym aspektem w tym kontekście jest terminowość. Dokumenty powinny być złożone w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. W przypadku podatników, którzy organizują gry liczbowe, konieczne jest zapłacenie podatku od gier wstępnie, za okresy dzienne nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zapłacić podatek od gier?

Do rozliczania się z podatku od gier niezbędne będzie wypełnienie deklaracji POG-5. Inną deklarację – POG-P – należy złożyć w momencie, kiedy urządza się turniej gry w pokera. W takiej sytuacji jednostka jest zobowiązana do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, a także obliczania, pobierania, a także wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego US.

Przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym warto pamiętać, że obowiązek uiszczania opłat w związku z podatkiem od gier powstaje już z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. Przestrzegając wszystkich wymienionych zasad, rozrywka będzie mogła przebiegać legalnie.

Archiwum: marzec 2022
podatek od gier