Porady

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – ile wynosi i czy można być z niej zwolnionym?

4 minut(y) czytania

Ustawodawca przewidział różnego rodzaju opłaty skarbowe, których opłacenie staje się obowiązkowe przy różnego rodzaju czynnościach. Do jednej z nich należy opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy jest pobierana, w jakich sytuacjach ma miejsce zwolnienie z konieczności jej uiszczenia, jaka jest jej wysokość i gdzie należy ją wpłacić.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – podstawa prawna

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa regulowana jest przez zapisy Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. Już w art. 1., pkt. 2. ustawodawca wskazuje, że podlega jej złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, odpisu tegoż dokumentu, jego wypisu lub kopii. Dotyczy to spraw z zakresu administracji publicznej albo będących w postępowaniu sądowym.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – zwolnienia

Zwolnienie z konieczności opłacenia omawianej opłaty określa art. 2., pkt 1. wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, opłacie za pełnomocnictwo nie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego je w sprawach dotyczących:

 • zasądzenia alimentów, opieki, kurateli albo przysposobienia;
 • ubezpieczeń, rent, ulg dla żołnierzy i ich rodzin, uprawnień dla niepełnosprawnych i kombatantów, świadczeń socjalnych oraz związanych z pomocą społeczną;
 • wyborów;
 • służby wojskowej;
 • zatrudnienia i odbioru wynagrodzenia;
 • edukacji;
 • przyznawania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;
 • pobytu w Polsce obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin;
 • ochrony międzynarodowej czy azylu;
 • rekompensat dotyczących pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju.

Dodatkowe zwolnienie zostało wskazane w art. 7, pkt. 5. Zgodnie z nim, opłata skarbowa za pełnomocnictwo nie będzie dotyczyła:

 • wniosków składanych przez osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Są jednak zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia o przyznaniu świadczeń. Co warte podkreślenia, korzystanie to musi mieć już miejsce. Osoba starająca się o zwolnienie z opłaty nie może dopiero ubiegać się o takową pomoc.
Zobacz także:  Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop?

Co więcej, załącznik do tejże ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” w części IV. Złożenie dokumentu wymienia osoby zwolnione z konieczności dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa:

 • małżonka;
 • rodzeństwo;
 • wstępnych – rodziców, dziadków, pradziadków, prapradziadków itd.;
 • zstępnych – dzieci, wnuków, prawnuków, praprawnuków itd.

Załącznik ten wskazuje również dodatkowe zwolnienia z opłaty skarbowej od pełnomocnictwa:

 • dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa został poświadczony notarialnie albo przez inny organ do tego uprawniony;
 • dokument ten dotyczy spraw karnych, wykroczeniowych i cywilnych, w których mocodawcy przysługuje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych, podpisywania deklaracji podatkowych składanych online, pełnomocnictwa ogólnego lub możliwości prowadzenia na jego podstawie czynności związanych z rejestracją pojazdu.

Opłata skarbowa od upoważnienia – ile wynosi?

Koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa jest stały i wynosi 17 złotych za jednego pełnomocnika. Informację o tej kwocie znajdziesz we wspomnianym wcześniej załączniku do Ustawy o opłacie skarbowej, część IV. Złożenie dokumentu, kolumna 3. Stawka.

Szczególnie istotne jest wyrażenie „za jednego pełnomocnika”. Kwota ta nie dotyczy bowiem samego dokumentu. Mocodawca może na pełnomocnictwie wskazać kilku upoważnionych, na przykład 2, z czego żaden nie podlega zwolnieniu z opłaty. W takiej sytuacji jest zobowiązany do uiszczenia podwójnej opłaty, tj. 17 zł za każdego pełnomocnika, łącznie 34 zł. Tak samo będzie w przypadku, w którym każdy pełnomocnik zostanie wskazany na osobnym dokumencie.

Od uiszczenia wielokrotnej opłaty w przypadku złożenia kilku osobnych pełnomocnictw jest jednak pewien wyjątek określony w Interpretacji ogólnej w sprawie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury Ministerstwa Finansów (PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893). Mówi on o tym, że opłata skarbowa od pełnomocnictwa będzie dotyczyła wyłącznie tego ostatniego – gdy składanie kilku wynika np. z pionowej struktury firmy lub udzielenia substytucji. 

Zobacz także:  Jak zgłosić wypadek w drodze do pracy i kiedy przysługuje odszkodowanie?

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – gdzie płacić?

Jak wskazuje art. 12 Właściwość organów podatkowych, pkt 1., opłaty skarbowe należy uiszczać u wójta – a więc burmistrza lub prezydenta miasta. Oznacza to, że miejscem, gdzie należy zapłacić opłatę skarbową od pełnomocnictwa, jest kasa urzędu miasta. Co istotne, urząd ten musi być właściwy dla organu, do którego zostaje złożone upoważnienie. 

Jeżeli przykładowo pani Anna składa pełnomocnictwo do reprezentowania jej w postępowaniach w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, to opłatę uiszcza w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

W jakich formach można uiścić opłatę za pełnomocnictwo? 

Osobiście we wspomnianej kasie urzędu miejskiego (a więc gotówką lub kartą płatniczą) albo online. W tym drugim przypadku wystarczy uzyskać numer konta bankowego odpowiedni dla uiszczania opłat skarbowych. Te publikowane są zwykle na stronach internetowych urzędów. W przypadku braku takowej informacji można skontaktować się z urzędem telefonicznie i poprosić o wskazanie numeru rachunku. 

Kiedy należy uiścić  opłatę skarbową od pełnomocnictwa? 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa występuje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie upoważnienia. Od tego momentu składający pismo jest więc zobowiązany dokonać wpłaty w urzędzie. Powinien zrobić to jak najszybciej po złożeniu dokumentu. Ustawa nie wskazuje jednak określonego terminu maksymalnego. Wskaże go jednak urząd prowadzący sprawę – w wezwaniu do uiszczenia opłaty. Co więcej, składający pełnomocnictwo powinien w ciągu 3 dni od jego złożenia dostarczyć do organu je przyjmującego dowód wpłaty (lub jego kopię).

Co również istotne, brak wpłaty nie oznacza nieprawidłowego złożenia dokumentu. Jednak wiąże się z powstaniem zadłużenia, które Kodeks Karny Skarbowy określa jako wykroczenie.

Warto także dodać, że opłata może zostać uiszczona jeszcze przed złożeniem pełnomocnictwa. W związku z tym można jej dowód dostarczyć wraz z samym dokumentem stwierdzających udzielenie upoważnienia. 

Zobacz także:  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych a RODO

Uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie jest więc procesem bardzo wymagającym. W związku z tym warto podjąć się jej wpłaty jak najszybciej, by nie ryzykować wystąpieniem zadłużenia. Przede wszystkim jednak dobrze jest dokładnie zweryfikować czy przedmiotowa sprawa lub osoba, których pełnomocnictwo dotyczy, nie podlegają zwolnieniu z opłaty.

Nasze propozycje
Porady

Jakie rozwiązania możesz przenieść do chmury? Tricki dla przedsiębiorców

2 minut(y) czytania
Rozwiązania chmurowe z roku na rok zyskują na popularności, a także zmieniają sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Poprawiają one jakość pracy, oszczędzają czas i pieniądze, pozwalają na dostęp do plików w dowolnym miejscu z dostępem do internetu, a przy tym zapewniają bezpieczeństwo w sieci. Najpopularniejszym rozwiązaniem chmurowym jest dysk, czyli wirtualna przestrzeń do przechowywania plików. Oprócz niego wyróżnia się m.in. systemy CRM, oprogramowanie biurowe czy hosting. Podpowiadamy, jakie rozwiązania możesz przenieść do chmury.
Porady

Jak znaleźć atrakcyjną domenę?

2 minut(y) czytania
Być może wybierając adres dla swojej strony internetowej, koncentrujesz się wyłącznie na tym, aby była to atrakcyjna nazwa i jest to oczywiście istotne, ale warto zwrócić uwagę również na inne kwestie. Pamiętaj, że domena stanie się jednym z elementów twojego biznesu i może ci albo ułatwiać realizowanie celów, albo wręcz przeciwnie – utrudniać to. Jak znaleźć atrakcyjny adres?
Prowadzenie firmyPorady

Zawieszenie działalności a ZUS – najważniejsze informacje dla przedsiębiorcy zawieszającego firmę

6 minut(y) czytania
Konieczność zawieszenia działania firmy, a więc jego tymczasowego wstrzymania, pojawia się w wielu codziennych sytuacjach. Może być związana z wyjazdem urlopowym czy…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *