Czym jest faktura pro forma (faktura proforma) i kiedy należy ją stosować?

Faktura proforma (faktura pro forma) to dokument księgowy o charakterze informacyjnym.