Czym jest refaktura kosztów usługi? Jak należy ją wystawić? Najważniejsze informacje o refakturowaniu

Refaktura, czyli przeniesienie obowiązku płatniczego na inny podmiot to coś, o czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca.