Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo zatrudnionych osób, ma też obowiązek zapewnić im odpowiednie warunki. W miejscu pracy musi panować właściwa temperatura powietrza oraz wilgotność. Utrzymanie tych parametrów w granicach ustalonej normy jest konieczne, by przebywający w biurze czuli się komfortowo. Jest to także niezbędne, by zadbać o zdrowie pracowników – zbyt niskie lub zbyt wysokie wartości mogą niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia i samopoczucie. 

Jaka wilgotność powinna być w biurze – przepisy BHP

Przepisy BHP stanowią, iż wilgotność w pomieszczeniu biurowym, w którym znajdują się stanowiska do pracy z monitorami ekranowymi, nie powinna spaść poniżej 40% ani wzrosnąć ponad 60%. Zapisy o konieczności zapewnienia odpowiednich warunków do pracy (również temperatury i wilgotności) znaleźć można w Kodeksie pracy oraz normie PN-EN 16798-1:2019. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach biurowych jest ściśle związana z panującą w nich temperaturą. Idealnie, jeśli zostanie utrzymany stan:

  • przy temperaturze około 20℃ – wilgotność na poziomie 55-60%;
  • przy temperaturze 21-22℃ – wilgotność 40-45%.

Wilgotność w pomieszczeniu powinna być utrzymana na takim poziomie, by u przebywających w nim nie dochodziło do wysychania skóry czy śluzówek. Wrażenie zbyt suchego powietrza powodujące np. podrażnienie oczu może sugerować zbyt niski poziom wilgotności. 

Dlaczego właściwy poziom wilgotności powietrza jest tak ważny?

Utrzymanie stałej temperatury zapewniającej komfort termiczny oraz odpowiedniej wilgotności powietrza ma bezpośredni wpływ na samopoczucie pracowników, stan ich zdrowia, a co się z tym wiąże na ich wydajność. Niewłaściwie dobrane parametry mogą powodować dyskomfort, ale także różne dolegliwości:

  • problemy skórne;
  • suchość śluzówki nosa;
  • zaczerwienienie, pieczenie oczu;
  • drapanie w gardle;
  • trudności z oddychaniem
  • ospałość;
  • drażliwość.

Lepsza jakość powietrza sprawia, że pracownik czuje się dobrze, nie dochodzi do zaostrzenia chorób przewlekłych (astma). Zachowanie odpowiednich parametrów powoduje, że pracujący mają więcej energii, szybciej pracują, wzrasta ich efektywność. Co ważne, mniej chorują i rzadziej opuszczają stanowiska pracy.

Jak zadbać o właściwy poziom nawilżenia powietrza?

Skoro wiesz, jaka wilgotność powietrza powinna być w biurze, czas zadbać o utrzymanie parametru na odpowiednim poziomie. Jak można to zrobić? Gwarantem jest prawidłowo funkcjonujący system wentylacji i klimatyzacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego poziomu nawilżenia należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy działa on właściwie. Jeśli chcesz uporać się z problemem zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności, sprawdź rozwiązania proponowane przez Airtecsolutions

W utrzymaniu odpowiedniej wilgotności powietrza mogą przydać się biurowe oczyszczacze z funkcją nawilżania. 

Jaka wilgotność powinna być w biurze? Przede wszystkim dostosowana do temperatury powietrza i zgodna z założeniami norm i przepisów. Ma zapewniać komfort pracy i dobre samopoczucie pracujących, umożliwiając im efektywne wykonywanie obowiązków.

Archiwum: luty 2023
jaka wilgotność powinna być w biurze