Sprawy związane z przejściem na emeryturę nigdy nie należały do prostych zagadnień. Jeśli Ty lub Twój bliski zamierzasz zakończyć swoją aktywność zawodową, możesz potrzebować profesjonalnego wsparcia. Udzielaniem pomocy w tym zakresie zajmuje się doradca emerytalny.

Doradca emerytalny to pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się świadczeniem pomocy petentom chcącym poznać informacje na temat prawa do świadczenia z tytułu emerytury oraz wysokości finansowania.

Dlaczego pomoc ze strony doradcy emerytalnego może okazać się niezbędna?

Według ogólnych zasad prawo do emerytury uzyskuje się w momencie ukończenia sześćdziesiątego roku życia (kobiety), a w przypadku mężczyzn po 65. roku życia. Poziom tego świadczenia można ustalić w oparciu o wysokość dochodów osiąganych w czasie pracy zawodowej — na podstawie potrąconych składek ustalana jest wysokość składek emerytalnych.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że przepisy dotyczące świadczeń dla emerytów są znacznie bardziej skomplikowane. Niestety, nie ograniczają się one do takich kwestii jak np. wiek emerytalny czy wniosek o emeryturę. To właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy.

Doradca emerytalny ZUS — gdzie można go znaleźć?

Na rynku usług finansowych działają pracownicy, których określa się mianem doradcy kredytowego. W związku z tym mogłoby się wydawać, że doradca emerytalny to specjalista zatrudniony w funduszu inwestycyjnym zajmujący się inwestowaniem oszczędności osób, które chcąc zebrać kapitał na okres po zakończeniu aktywności zawodowej.

Tymczasem, rzeczywistość w tym zakresie wygląda inaczej, ponieważ doradca emerytalny to po prostu urzędnik, którego można spotkać w placówce ZUS. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone jeszcze w 2017 roku w ramach programu pilotażowego. Cel takiego projektu jest bardzo prosty: usprawnienie funkcjonowania placówek ZUS oraz poprawa świadomości petentów odnośnie do tego, w jaki sposób działa system emerytalny w naszym kraju.

Zobacz także  Dodatek do emerytury po 75 roku życia – czym jest i komu przynależy dodatek pielęgnacyjny?

Doradca emerytalny — specjalista, który pomoże wyliczyć kwotę przyszłej emerytury i nie tylko

Doradca emerytalny jest pracownikiem, który pomoże rozwiązać najczęstsze problemy zgłaszane przez osoby czekające na otrzymanie świadczenia z ZUS. W dalszej części tekstu zostały przedstawione jedynie niektóre spośród wszystkich kwestii, jakimi zajmuje się pracownik na tym stanowisku:

  • dokumenty, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie emerytury. Zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami są to m.in. zaświadczenia o zarobkach oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość opłaconych składek i kapitału zebranego na przestrzeni lat,
  • pomoc podczas składania wniosku. Praktyka pokazuje, że jedną z najbardziej palących kwestii, w związku z którą przydatna może okazać się fachowa pomoc ze strony doradcy emerytalnego, jest ustalenie poziomu kapitału początkowego. Doradca ZUS to osoba, która pomoże Ci, jeśli zadajesz sobie pytanie: „kto pomoże mi wypełnić wniosek o emeryturę”,
  • możliwość pracy zarobkowej podczas przebywania na emeryturze. Doradca emerytalny przeanalizuje sytuację petenta w celu oceny, czy dorabianie do emerytury nie spowoduje pomniejszenia świadczenia emerytalnego lub nawet całkowitej utrat świadczenia na czas aktywności zarobkowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ — wbrew stereotypom — przejście w wiek emerytalny nie oznacza automatycznie zakazu pracy zarobkowej,
  • pomoc w ustaleniu, o ile wyższa będzie emerytura w sytuacji, gdy obywatel zdecyduje się kontynuację pracy w wieku emerytalnym,

Podsumowując, doradca emerytalny ZUS to pracownik, który zajmuje się udzielaniem pomocy seniorom w sprawach związanych z ubieganiem się o świadczenia dla seniorów. Wsparcie to może okazać się niezwykle cenne dla osób, które nie mają obszernej wiedzy na temat prawa ubezpieczeń społecznych.

doradca emerytalny