Choroba zawodowa górników – pylica płuc. Ryzyko, profilaktyka, przepisy

Choroba zawodowa górników, jaką jest pylica płuc, stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników kopalń. Jest nieuleczalni i prowadzi do postępującego uszkodzenia układu oddechowego. Wczesna diagnostyka i profilaktyka mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka jej rozwoju.