Zawody prawnicze to propozycja zarówno dla tych, którzy lubią pracę z ludźmi, wyzwania i dużą dynamikę, jak i tych, którzy wolą pracować w spokoju nad powtarzalnymi zadaniami. Sprawdź, gdzie możesz pracować jako prawnik.

Gdy rozpoczynasz studia, nie musisz jeszcze zastanawiać się, w którym kierunku będzie podążała twoja kariera. Z czasem jednak będziesz musiał podjąć decyzję, aby wybrać odpowiednią aplikację. Jakie zawody prawnicze są dostępne dla absolwentów prawa?

Jakie profesje są zaliczane do zawodów prawniczych?

Absolwenci prawa mają do wyboru kilka rodzajów zawodów prawniczych. Sprawdź, jakie profesje są do nich zaliczane.

Adwokat

Adwokat zajmuje świadczeniem pomocy prawnej osobom potrzebującym wsparcia w sprawach związanych z prawem cywilnym lub karnym. Udziela porad i konsultacji prawnych, przygotowuje pisma, sporządza opinie, a także występuje w sądzie lub urzędzie jako pełnomocnik bądź obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Radca prawny

Osoba wykonująca zawód radcy prawnego zajmuje się podobnymi sprawami jak adwokat. Główną różnicą pomiędzy tymi zawodami jest możliwość zatrudnienia radcy na umowę o pracę.

Sędzia

Sędzia może pracować w sądzie:

 • rejonowym;
 • okręgowym;
 • apelacyjnym;
 • administracyjnym.

W zależności od wydziału orzeka w sprawach karnych, cywilnych, karnoskarbowych, rodzinnych, gospodarczych.

W zawodzie sędziego obowiązuje kilka zasad, których celem jest zapewnienie niezawisłości. Jest to nieusuwalność ze stanowiska, podleganie wyłącznie konstytucji i obowiązującym ustawom, a także sposób powoływania na stanowisko – sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP.

Prokurator

Osoba pracująca w zawodzie prokuratora jest funkcjonariuszem publicznym. Jego zadaniem jest strzeżenie praworządności i ściganie przestępstw. W praktyce polega to na pełnieniu funkcji oskarżyciela publicznego w procesach sądowych i reprezentowaniu interesu publicznego. Sprawdź, ile zarabia prokurator.

Notariusz

Notariusz to zawód prawniczy związany ze sporządzaniem aktów notarialnych. Może to robić wówczas, gdy wymaga tego ustawa lub gdy taka jest wola obu stron (sprzedaż nieruchomości, protokoły Walnych Zgromadzeń spółek akcyjnych). Poświadcza również notarialnie własnoręczne podpisy.

Komornik sądowy

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Jego rolą jest egzekwowanie należności od dłużników na rzecz wierzycieli. Aby komornik sądowy mógł rozpocząć egzekucję, potrzebuje wyroku lub nakazu sądowego, tytułu egzekucyjnego lub wykonawczego. Taki prawnik zajmuje się również realizacją tytułów wykonawczych na podstawie aktów notarialnych i ugód oraz sporządzaniem spisów z inwentarza.

Rzecznik patentowy

To zawód prawniczy, w którym udziela się pomocy prawnej i technicznej w sprawach związanych z własnością przemysłową. Rzecznik udziela porad, prowadzi konsultacje, wydaje opinie, bada stan prawny przedmiotów.

Jakie wykształcenie i kwalifikacje są potrzebne w zawodach prawniczych?

Niezależnie od wybranej ścieżki kariery zawodowej na wszystkich stanowiskach prawniczych konieczne jest ukończenie studiów prawniczych. 5-letnie jednolite studia prawnicze są dostępne na kilkudziesięciu uczelniach w Polsce.

Po studiach konieczne jest zaliczenie 3-letniej aplikacji:

 • radcowskiej;
 • adwokackiej;
 • sędziowskiej
 • prokuratorskiej;
 • notarialnej;
 • komorniczej;
 • rzecznikowskiej.

Praca w kancelarii adwokackiej, sądzie, prokuraturze? Jako prawnik będziesz mieć wiele możliwości wyboru! Sprawdź, ile zarabia prawnik na danym stanowisku – to pomoże ci w podjęciu decyzji.

Archiwum: grudzień 2022
zawody prawnicze