Wypłata emerytury po raz pierwszy − jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie? Czy ZUS przyznaje ją z urzędu?

Wypłata emerytury po raz pierwszy wymaga podjęcia przez ubezpieczonego pewnej aktywności.