Emerytury

Wypłata emerytury po raz pierwszy − jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać świadczenie? Czy ZUS przyznaje ją z urzędu?

2 minut(y) czytania
Ocena

Wypłata emerytury po raz pierwszy wymaga podjęcia przez ubezpieczonego pewnej aktywności. Sprawdź co dokładnie musisz zrobić aby otrzymać pierwsze świadczenie emerytalne!

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że prawo do emerytury nabywają osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Wypłata emerytury po raz pierwszy jest możliwa po złożeniu do ZUS stosownego wniosku. Dopiero po jego akceptacji ZUS dokona wypłaty świadczenie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono wniosek. Wynika to jednoznacznie z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że organ emerytalno-rentowy nie przyznaje pierwszej emerytury z urzędu. Wyjątkiem jest trzynasta emerytura.

Wypłata emerytury po raz pierwszy − rozwiązanie stosunku pracy warunkiem wypłaty świadczenia

Mimo, iż prawo do emerytury nabywa każdy, kto urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku i osiągnął wiek emerytalny, uprawnienia do wypłaty świadczenia są ściśle powiązane z ustaniem zatrudniania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi przyznania świadczenia emerytalnego w przypadku zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Przepisy ustawy emerytalnej przewidują możliwość składania wniosku o emeryturę poczynając od dnia powstania prawa do świadczenia. Jednak w takiej sytuacji wypłata emerytury nastąpi dopiero w momencie rozwiązania stosunku pracy.

Wypłata emerytury po raz pierwszy − kiedy świadczenie emerytalne może zostać wstrzymane?

Uprawnienia emerytalne mogą zostać wstrzymane w sytuacji, gdy uprawniony osiąga przychód przekraczający wielokrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w danym roku. Wówczas następuje wstrzymanie wypłaty emerytury, która będzie wypłacana na nowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub osiągnięcia niższych przychodów. Ustawa emerytalna przewiduje w tym przedmiocie działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu.

Kliknij!
Czy najniższa emerytura po 65 roku życia pozwoli godnie przeżyć starość? Sprawdź, co czeka kolejne pokolenia Polaków!

Wypłata emerytury po raz pierwszy a śmierć uprawnionego

W sytuacji, gdy termin wypłaty pierwszej emerytury przypadnie przed dniem śmierci zainteresowanego, rodzina ubezpieczonego może zachować otrzymaną kwotę pieniężną i nie będzie zobowiązana do jej zwrotu. Natomiast w przypadku, gdy emerytura zostanie wypłacona już po śmierci ubezpieczonego, członkowie jego rodziny będą musieli zwrócić do ZUS przyznane i wypłacone świadczenie. W przeciwnym razie będą muszą liczyć się z wydaniem decyzji przez organ emerytalno- rentowy i naliczeniem odsetek za opóźnienie.

Prawo do emerytury lub renty rodzinnej – jaka jest różnica?

Świadczenie emerytalne nie podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Natomiast najbliżsi członkowie rodziny emeryta mogą w przypadku jego śmierci, złożyć wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Dotyczy to przede wszystkim małżonka zmarłego, który ukończył 50 lat lub pozostaje trwale niezdolny do pracy oraz dzieci zmarłego aż do osiągnięcia przez nie 26 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Renta rodzinna przysługuje wówczas na równi wszystkim uprawnionym.

Wypłata pierwszej emerytury uwarunkowana jest osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, zakończeniem pracy a także złożeniem wniosku do ZUS.

Zobacz też:
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Emerytury

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury przez ZUS – sprawdź, co warto o tym wiedzieć!

5 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy zmniejszenie lub zawieszenie emerytury jest możliwe? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym dokładnie przedstawiamy, w jakich sytuacjach…
Emerytury

Dodatek do emerytury i renty – jakie są rodzaje dodatkowych świadczeń w 2022 roku?

5 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o jakiś dodatek do emerytury lub renty? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym prezentujemy…
Emerytury

Wniosek o przeliczenie emerytury – kto powinien go złożyć w 2022 roku?

3 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, czy możesz złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Przeczytaj nasz artykuł, z którego dowiesz się, kto może wnioskować o przeliczenie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.