Emerytura z urzędu ZUS. Czy trzeba złożyć wniosek o świadczenie?

Emerytura z urzędu to świadczenie, na które mogą liczyć osoby z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy.