Emerytury

Waloryzacja emerytur w 2023 – na jaki wzrost świadczeń mogą liczyć emeryci?


Ocena

Nie wiesz, na czym polega waloryzacja emerytur? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym wyjaśniamy, co oznacza ten termin oraz od czego jest zależny! Dowiesz się również, o ile może wzrosnąć emerytura w przyszłym roku!

Waloryzacja emerytur jest bardzo ważną kwestią dla każdego emeryta, ponieważ informuje ona o tym, o ile zwiększy się wartość jego świadczenia.

Waloryzacja emerytury – na czym polega?

Waloryzacja emerytury to termin odnoszący się do zwiększenia wartości otrzymywanego świadczenia w celu utrzymania jego wartości na tym samym poziomie. Jest to mechanizm polegający na zwiększaniu nominalnej wysokości emerytury z powodu utraty jej realnej wartości, która wynika przede wszystkim z inflacji. Ma ona na celu zrekompensowanie spadku wartości świadczenia względem rosnących cen na rynku. Waloryzacja emerytur odbywa się co roku w marcu, przy czym w styczniu i lutym wypłacana jest taka sama, jak w poprzednim roku. Pierwsza zwaloryzowana emerytura wypłacana jest dopiero w marcu.

Od czego zależy wskaźnik waloryzacji emerytury?

Nie wiesz, od czego zależy wskaźnik waloryzacji emerytury? Obliczany on jest na podstawie poniższych czynników:

  • średnioroczna inflacja ogólna (średnioroczny wzrost cen towarów i usług) – im wyższa inflacja, tym wyższa będzie waloryzacja świadczenia;
  • średni wzrost wynagrodzeń – im wyższy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, tym wyższy będzie wskaźnik.

Należy tutaj jeszcze raz podkreślić, że wyższa inflacja oznacza wzrost cen usług i towarów, czyli emerytura zostaje jedynie dopasowana do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Świadczenie emeryta wyrównywane jest do rosnących cen na rynku.

Waloryzacja emerytur w 2022 – ile wyniosła?

Pomimo prognoz na niskim poziomie, w ostateczności wskaźnik waloryzacji emerytur w bieżącym roku wyniósł 7%. Świadczenia wzrosły więc o 7%. Jest to wartość poniżej oczekiwań zarówno emerytów, jak i ekspertów ekonomicznych. Najniższa emerytura w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto.

Waloryzacja emerytur w 2023 – jakie są prognozowane wyliczenia?

Stale rosnąca inflacja sprawia, że prognozowany wzrost emerytur jest bardzo wysoki. Emerytury zostaną zwaloryzowane w marcu 2023 roku. Wiadomo jednak, że podwyżka świadczeń będzie stała na rekordowym poziomie. Pomimo tego, że rząd zaproponował waloryzację tego świadczenia na poziomie nie mniejszym niż około 10%, to z analiz ekspertów ekonomicznych wynika, że wskaźnik waloryzacji będzie zdecydowanie wyższy, może to być nawet około 15%. Ostateczna decyzja zostanie jednak ogłoszona dopiero pod koniec stycznia przyszłego roku.

Czy emeryt musi składać wniosek o waloryzację swojego świadczenia?

Emeryt nie musi składać żadnego wniosku o waloryzację swojego świadczenia. Każda uprawniona osoba jest automatycznie weryfikowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i informowana o nowej wysokości emerytury. Dzieje się to z urzędu, dzięki czemu nie ma potrzeby kontaktowania się z placówką. Taką informację można także znaleźć na swoim koncie PUE ZUS.

Czy można samodzielnie wyliczyć wartość emerytury po waloryzacji?

Jeśli ktoś chce zaspokoić swoją ciekawość, to może dokonać samodzielnych obliczeń. Wystarczy znać swoją dotychczasową wartość brutto otrzymywanej emerytury. Następnie należy pomnożyć ją przez ogłoszony wskaźnik waloryzacji i otrzyma się wartość nowego świadczenia brutto. Należy pamiętać, aby od danej kwoty odliczyć jeszcze należne podatki. Aby poznać przybliżoną kwotę emerytury, można skorzystać z poniższej tabeli, która zakłada waloryzację na poziomie 13,8%. 

Brutto 2022Brutto 2023Netto 2023
1 338 zł1 523 zł1 386 zł
1 400 zł1 593 zł1 450 zł
1 600 zł1 821 zł1 657 zł
1 800 zł2 048 zł1 864 zł
2 000 zł2 276 zł2 071 zł
2 200 zł2 504 zł2 278 zł
2 400 zł2 731 zł2 458 zł
2 500 zł2 845 zł2 548 zł
2 600 zł2 959 zł2 637 zł
2 800 zł3 186 zł2 817 zł
2 900 zł3 300 zł2 907 zł
3 200 zł3 642 zł3 177 zł
3 300 zł3 755 zł3 267 zł
3 600 zł4 097 zł3 536 zł
3 800 zł4 324 zł3 716 zł
4 000 zł4 552 zł3 896 zł
4 200 zł4 780 zł4 076 zł
4 600 zł5 235 zł4 435 zł

Czy tylko emerytury podlegają waloryzacji?

Ciekawi cię, czy tylko emerytury podlegają waloryzacji? Musisz tutaj wiedzieć, że nie są to jedyne świadczenia, których wysokość dopasowywana jest do zmieniających się cen towarów i usług na rynku. Waloryzacji podlegają także renty, renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, dodatki i świadczenia wypłacane z rentą lub emeryturą, jak również świadczenia wypłacane samoistnie. Jednak to nie koniec, waloryzacja obejmuje także emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Druga waloryzacja zamiast czternastej emerytury w 2023 roku?

Eksperci twierdzą, że czternasta emerytura nie ma pokrycia w systemie emerytalnym. Zamiast niej powinna być przeprowadzona druga waloryzacja emerytur, która miałaby być odpowiedzią na stale rosnącą inflację. Druga waloryzacja powinna wynosić przynajmniej 5%. Decyzja o drugiej waloryzacji leży w rękach rządu. Na razie jednak premier zapowiada, że w przyszłym roku emeryci otrzymają jednak czternastą emeryturę. 

Teraz już wiesz, na jakiej zasadzie dokonywana jest waloryzacja emerytury. Uważnie śledź czynniki, które wpływają na jej wysokość. Dzięki temu będziesz wiedział, na jaki wzrost świadczenia będziesz mógł liczyć w przyszłym roku.


Zobacz też:
Nasze propozycje
Emerytury

Zawieszenie emerytury przez ZUS lub jej zmniejszenie – co warto wiedzieć?

Emerytury

Dodatek do emerytury i renty – jakie są rodzaje dodatkowych świadczeń w 2022 roku?

Emerytury

Wniosek o przeliczenie emerytury – kto powinien go złożyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *