Nie wiesz, na czym polega waloryzacja emerytur? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym wyjaśniamy, co oznacza ten termin oraz od czego jest zależny! Dowiesz się również, o ile może wzrosnąć emerytura w 2023 roku!

Waloryzacja emerytur jest bardzo ważną kwestią dla każdego emeryta, ponieważ informuje ona o tym, o ile zwiększy się wartość jego świadczenia.

Waloryzacja emerytury – na czym polega?

Waloryzacja emerytury to termin odnoszący się do zwiększenia wartości otrzymywanego świadczenia w celu utrzymania jego wartości na tym samym poziomie. Jest to mechanizm polegający na zwiększaniu nominalnej wysokości emerytury z powodu utraty jej realnej wartości, która wynika przede wszystkim z inflacji. Ma ona na celu zrekompensowanie spadku wartości świadczenia względem rosnących cen na rynku. Waloryzacja emerytur odbywa się co roku w marcu, przy czym w styczniu i lutym wypłacana jest taka sama, jak w poprzednim roku. Pierwsza zwaloryzowana emerytura wypłacana jest dopiero w marcu.

Od czego zależy wskaźnik waloryzacji emerytury?

Nie wiesz, od czego zależy wskaźnik waloryzacji emerytury? Obliczany on jest na podstawie poniższych czynników:

  • średnioroczna inflacja ogólna (średnioroczny wzrost cen towarów i usług) – im wyższa inflacja, tym wyższa będzie waloryzacja świadczenia;
  • średni wzrost wynagrodzeń – im wyższy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, tym wyższy będzie wskaźnik.

Należy tutaj jeszcze raz podkreślić, że wyższa inflacja oznacza wzrost cen usług i towarów, czyli emerytura zostaje jedynie dopasowana do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Świadczenie emeryta wyrównywane jest do rosnących cen na rynku.

Zobacz także  Po ilu latach emerytura w policji? Sprawdź minimalny staż

Waloryzacja emerytur w 2022 – ile wyniosła?

Pomimo prognoz na niskim poziomie, w ostateczności wskaźnik waloryzacji emerytur w bieżącym roku wyniósł 7%. Świadczenia wzrosły więc o 7%. Jest to wartość poniżej oczekiwań zarówno emerytów, jak i ekspertów ekonomicznych. Najniższa emerytura w 2022 roku wynosiła 1338,44 zł brutto.

Waloryzacja emerytur w 2023

Stale rosnąca inflacja sprawia, że prognozowany wzrost emerytur jest bardzo wysoki. Emerytury zostaną zwaloryzowane w marcu 2023 roku. Wiadomo jednak, że podwyżka świadczeń będzie stała na rekordowym poziomie. Pomimo tego, że rząd zaproponował waloryzację tego świadczenia na poziomie nie mniejszym niż około 10%, to z analiz ekspertów ekonomicznych wynika, że wskaźnik waloryzacji będzie zdecydowanie wyższy, może to być nawet 14,8%. Ostateczna decyzja zostanie jednak ogłoszona dopiero pod koniec stycznia 2023 roku.

Czy emeryt musi składać wniosek o waloryzację swojego świadczenia?

Emeryt nie musi składać żadnego wniosku o waloryzację swojego świadczenia. Każda uprawniona osoba jest automatycznie weryfikowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i informowana o nowej wysokości emerytury. Dzieje się to z urzędu, dzięki czemu nie ma potrzeby kontaktowania się z placówką. Taką informację można także znaleźć na swoim koncie PUE ZUS.

Czy można samodzielnie wyliczyć wartość emerytury po waloryzacji?

Jeśli ktoś chce zaspokoić swoją ciekawość, to może dokonać samodzielnych obliczeń. Wystarczy znać swoją dotychczasową wartość brutto otrzymywanej emerytury. Następnie należy pomnożyć ją przez ogłoszony wskaźnik waloryzacji i otrzyma się wartość nowego świadczenia brutto. Należy pamiętać, aby od danej kwoty odliczyć jeszcze należne podatki. Aby poznać przybliżoną kwotę emerytury, można skorzystać z poniższej tabeli, która zakłada waloryzację na poziomie 14,8%. 

Brutto 2022Brutto 2023Netto 2023
1338 zł1588 zł1445 zł
1400 zł1650 zł1502 zł
1600 zł1850 zł1684 zł
1800 zł2066 zł1880 zł
2000 zł2296 zł2089 zł
2200 zł2526 zł2295 zł
2400 zł2755 zł2477 zł
2500 zł2870 zł2567 zł
2600 zł2985 zł2658 zł
2800 zł3214 zł2839 zł
2900 zł3329 zł2930 zł
3200 zł3674 zł3202 zł
3300 zł3788 zł3293 zł
3 600 zł4133 zł3565 zł

Waloryzacja emerytur będzie miała charakter kwotowo-procentowy, czyli na pewno emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zwaloryzowane świadczenia o co najmniej 250 zł.

Zobacz także  Przeliczenie emerytury – świadczenie emerytalne z ZUS. Kto może złożyć wniosek?

Czy tylko emerytury podlegają waloryzacji?

Ciekawi cię, czy tylko emerytury podlegają waloryzacji? Musisz tutaj wiedzieć, że nie są to jedyne świadczenia, których wysokość dopasowywana jest do zmieniających się cen towarów i usług na rynku. Waloryzacji podlegają także renty, renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, dodatki i świadczenia wypłacane z rentą lub emeryturą, jak również świadczenia wypłacane samoistnie. Jednak to nie koniec, waloryzacja obejmuje także emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Druga waloryzacja zamiast czternastej emerytury w 2023 roku?

Eksperci twierdzą, że czternasta emerytura nie ma pokrycia w systemie emerytalnym. Zamiast niej powinna być przeprowadzona druga waloryzacja emerytur, która miałaby być odpowiedzią na stale rosnącą inflację. Druga waloryzacja powinna wynosić przynajmniej 5%. Decyzja o drugiej waloryzacji leży w rękach rządu. Na razie jednak premier zapowiada, że w przyszłym roku emeryci otrzymają jednak czternastą emeryturę. 

Teraz już wiesz, na jakiej zasadzie dokonywana jest waloryzacja emerytury. Uważnie śledź czynniki, które wpływają na jej wysokość. Dzięki temu będziesz wiedział, na jaki wzrost świadczenia będziesz mógł liczyć w przyszłym roku.

waloryzacja