Renta chorobowa po 50. roku życia. Zasady, wysokość

Renta chorobowa jest jednym ze świadczeń, które mają na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom, które z powodu choroby nie mogą podejmować pracy. Jak wygląda renta chorobowa po 50. roku życia? Jaka jest jej wysokość?