Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda okres ochronny przed emeryturą po nowemu, przeczytaj nasz tekst. Liczymy, że wiedza ta będzie pomocna dla ciebie lub osoby z twojej rodziny. Owocnej lektury!

Pracownicy w dojrzałym wieku często obawiają się o swoją pozycję na rynku pracy. Niestety, pomimo wieloletniego doświadczenia osoby w wieku ok. sześćdziesięciu lat mają poważne problemy ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia. Ustawodawca przewidział ten problem, czego dowodem jest rozwiązanie znane jako tzw. okres ochronny przed emeryturą. Po nowemu, czyli obecnie, przepisy regulują tę kwestię. W jaki sposób?

Okres ochronny – jaka jest podstawa prawna?

Jednym z najważniejszych aktów prawnych w tym zakresie ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 39 tej regulacji pracodawca nie może wypowiedzieć umowy osobie przez niego zatrudnionej, jeżeli okres zatrudnienia pracownika daje mu prawo do emerytury. W przepisie tym określono również, ile lat musi brakować pracownikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kiedy rozpoczyna się okres ochronny przed emeryturą? Po nowemu – progi

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami okres ochronny przed emeryturą rozpoczyna się na cztery lata przed uzyskaniem wieku emerytalnego. W 2022 roku wiek emerytalny wynosi:

  • 60 lat – w przypadku kobiet;
  • 65 lat – dla mężczyzn.

Taki stan rzeczy oznacza, że okres ochronny zaczyna obowiązywać w przypadku ukończenia odpowiednio pięćdziesiątego szóstego oraz sześćdziesiątego pierwszego roku życia.

Ochrona w wieku przedemerytalnym obejmuje nie tylko zakaz wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, ale także – co jest równie istotne – brak możliwości redukcji etatu. (sygn.akt I PZP 19/75,OSNC 1976/4/76). Jest to ważne, ponieważ w ten sposób pracodawca mógłby starać się skłonić pracownika do podjęcia decyzji o odejściu z pracy.

Zobacz także  Emerytura nauczycielska po 40 latach pracy. Dowiedz się, jak wyglądają świadczenia dla nauczycieli!

Ochrona osób w wieku przedemerytalnym – kogo nie obejmuje?

Opisywana ochrona to z jednej strony interesujące rozwiązanie. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że okres ochronny przed emeryturą po nowemu przysługuje jedynie osobom, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy. Niestety, doświadczeni i dojrzali pracownicy, którzy osiągają dochody w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia oraz o dzieło), nie mogą liczyć na tego typu wsparcie. Poniekąd wytłumaczenie takiego stanu rzeczy jest zrozumiałe. Istotą takich form współpracy jest raczej tymczasowość oraz luźne powiązania zleceniodawców i zleceniobiorców.

To jeszcze nie wszystko, bowiem – jak sama nazwa wskazuje – opisywane rozwiązanie przysługuje pracownikom znajdującym się w wieku przedemerytalnym. Oznacza to, że po nabyciu prawa do emerytury (tzn. po osiągnięciu 60. lub 65. roku życia) podmiot zatrudniający może jak najbardziej wręczyć wypowiedzenie pracownikowi.

Ochrona przedemerytalna a umowa o pracę na czas określony

Sprawa samego ochronnego przed emeryturą po nowemu (a w zasadzie już od pewnego czasu) to nie wszystko. Problematyczna pozostaje kwestia umowy o pracę, która wygasa w czasie obowiązywania czteroletniego okresu przedemerytalnego. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednoznaczne.

Okres ochronny przed emeryturą po nowemu