Okres ochronny przed emeryturą po nowemu – jak to wygląda?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda okres ochronny przed emeryturą po nowemu, przeczytaj nasz tekst . Liczymy, że wiedza ta będzie pomocna dla ciebie lub osoby z twojej rodziny. Owocnej lektury! Pracownicy w dojrzałym wieku często obawiają się o swoją pozycję na rynku pracy. Niestety, pomimo wieloletniego doświadczenia osoby w wieku ok. sześćdziesięciu lat mają poważne problemy ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia. Ustawodawca przewidział ten problem, czego dowodem jest rozwiązanie znane jako tzw. okres ochronny przed emeryturą. Po nowemu, czyli obecnie, przepisy regulują tę kwestię. W jaki sposób? Spis treści pokaż 1 Okres ochronny – jaka jest podstawa prawna? 2 Kiedy rozpoczyna się okres ochronny przed emeryturą? Po nowemu – progi 3 Ochrona osób w wieku przedemerytalnym – kogo nie obejmuje? 3.1 Ochrona przedemerytalna a umowa o pracę na czas określony Okres ochronny – jaka jest podstawa prawna? Jednym z najważniejszych aktów prawnych w tym zakresie ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 39 tej regulacji pracodawca nie może wypowiedzieć umowy osobie przez niego zatrudnionej, jeżeli okres zatrudnienia pracownika daje mu prawo do emerytury. W przepisie tym określono również, ile lat musi brakować pracownikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kiedy rozpoczyna się okres ochronny przed emeryturą? Po nowemu – Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda okres ochronny przed emeryturą po nowemu, przeczytaj nasz tekst.Liczymy, że wiedza ta będzie pomocna dla ciebie lub osoby z twojej rodziny. Owocnej lektury! Pracownicy w dojrzałym wieku często obawiają się o swoją pozycję na rynku pracy. Niestety, pomimo wieloletniego doświadczenia osoby w wieku ok. sześćdziesięciu lat mają poważne problemy ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia. Ustawodawca przewidział ten problem, czego dowodem jest rozwiązanie znane jako tzw. okres ochronny przed emeryturą. Po nowemu, czyli obecnie, przepisy regulują tę kwestię. W jaki sposób? Spis treści pokaż 1 Okres ochronny – jaka jest podstawa prawna? 2 Kiedy rozpoczyna się okres ochronny przed emeryturą? Po nowemu – progi 3 Ochrona osób w wieku przedemerytalnym – kogo nie obejmuje? 3.1 Ochrona przedemerytalna a umowa o pracę na czas określony Okres ochronny – jaka jest podstawa prawna? Jednym z najważniejszych aktów prawnych w tym zakresie ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 39 tej regulacji pracodawca nie może wypowiedzieć umowy osobie przez niego zatrudnionej, jeżeli okres zatrudnienia pracownika daje mu prawo do emerytury. W przepisie tym określono również, ile lat musi brakować pracownikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego. Kiedy rozpoczyna się okres ochronny przed emeryturą? Po nowemu –