Aby otrzymać świadczenie emerytalne, konieczne jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosowanych dokumentów. W związku z tym wiele osób zastanawia się: ,,Kto pomoże mi wypełnić wniosek o emeryturę?” Podpowiadamy!

Każda osoba w Polsce po ukończeniu wieku emerytalnego oraz posiadająca wystarczający staż pracy nabywa prawo do świadczenia pieniężnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jakim jest emerytura. Aby jednak ją otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiedniej dokumentacji.

Z tego względu wiele osób zastanawia się: ,,kto pomoże mi wypełnić wniosek o emeryturę?” Papier można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. Można skorzystać z porad zamieszczonych w Internecie lub z pomocy doradcy emerytalnego.

Kiedy ZUS może przyznać emeryturę –  wiek emerytalny i staż pracy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1988 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzenia z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, wniosek o emeryturę mogą złożyć jedynie osoby uprawnione. Za osoby uprawnione do emerytury uznaje się takie, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Warto wiedzieć, że wnioskowanie o emeryturę jest uprawnieniem ubezpieczonego. Oznacza to, że osoba znajdująca się w wieku emerytalnym nie ma obowiązku przejścia na emeryturę. Może ona pracować dalej i w ten sposób powiększać wysokość składek zgromadzonych na własnym koncie emerytalnym, aby w późniejszym czasie uzyskać wyższe świadczenie. Wysokość emerytury, jaka należałaby ci się w obecnej chwili oraz w przyszłości pomoże ci policzyć doradca emerytalny.

Gdzie należy złożyć wniosek o emeryturę? Gdzie go szukać?

Wniosek o emeryturę nazywany jest formularzem EMP. Do wypełnienia wniosku koniecznym będzie przygotowanie:

  • aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
  • dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy;
  • dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń.

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o emeryturę można złożyć osobiście w placówce ZUS, elektronicznie przez Internet albo też za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Gdzie szukać wniosku?

Formularz EMP można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w każdej placówce stacjonarnej ZUS.

Kto pomoże mi wypełnić wniosek o emeryturę?

Najpopularniejszym i najprostszym sposobem na wypełnienie wniosku o emeryturę jest skorzystanie z formularza EMP. Został przygotowany przez ZUS, a jego forma znacznie ułatwia jego poprawne wypełnienie. W pierwszej części formularza Zakład Ubezpieczeń Społecznych umieścił dokładną instrukcję na temat sposobu wypełnienia druku.

Wniosek o emeryturę może wypełnić ubezpieczony w swoim imieniu. W tym celu może skorzystać z pomocy pracowników ZUS, głównie doradcy emerytalnego. Może go również wypełnić płatnik składek.

Jak wypełnić wniosek EMP o emeryturę?

Wniosek o emeryturę może zostać wypełniony drogą elektroniczną lub ręcznie.

Wnioskowanie o emeryturę online

Aby złożyć wniosek o emeryturę drogą online, należy zalogować się do swojego konta PUE. Tam wybiera się odpowiedni rodzaj formularza i wypełnia go bezpośrednio w sieci. Decyzję można odebrać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jeśli wypełniasz wniosek online, to odpowiedzią na pytanie: ,,Kto pomoże mi wypełnić wniosek o emeryturę?” będzie: pracownik infolinii, czatu (doradca wirtualny) lub automatyczne podpowiedzi pojawiające się w trakcie wypełniania dokumentu.

Wnioskowanie o emeryturę w placówce ZUS

Jeśli planujesz złożyć wniosek osobiście, to możesz to zrobić w jednej z terenowych jednostek ZUS, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Przy wypełnianiu formularza zawsze możesz liczyć na pomoc doradców emerytalnych pracujących w placówkach ZUS oraz pracowników infolinii.

Osiągnąłeś wiek emerytalny i zastanawiałeś się: ,,kto pomoże mi wypełnić wniosek o emeryturę?”. Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać twoje wątpliwości. Przypominamy, że możesz liczyć na pomoc doradcy emerytalnego, pracowników infolinii i doradców wirtualnych na czatach.

Archiwum: listopad 2022
Kto pomoże mi wypełnić wniosek o emeryturę