Zastanawiasz się, jaka emerytura przysługuje po 15 latach pracy, kiedy to ani wymagany staż pracy, ani też wiek emerytalny nie zostały osiągnięte? Podpowiadamy, że będzie ona imponująco niska. Po szczegóły zapraszamy do poniższego artykułu!

Wielu Polaków z utęsknieniem czeka przejścia na emeryturę, kiedy to w końcu będą mieli więcej czasu dla siebie i rodziny, a w szczególności dla wnuków. Pewnie nie jeden z nich zastanawiał się, jaka emerytura przysługuje po15 latach pracy? Jeśli nie pracowałeś w służbach mundurowych, to odpowiedź na to pytanie może nie być dla ciebie zadowalającą. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jaka emerytura przysługuje, gdy nie osiągniesz wymaganego ustawą stażu pracy!

Ile wynosi najniższy staż pracy oraz wiek emerytalny?

Zanim odpowiesz sobie na skrajne pytania, ile wynosi emerytura po 10 latach pracy, czy ile wynosi emerytura po 45 latach pracy, należałoby się zastanowić, ile wynosi minimalny staż pracy oraz wiek emerytalny. Dzieje się tak, ponieważ właśnie od tych dwóch czynników ustawodawca w Polsce uzależnia wysokość przyznawanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W chwili obecnej wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet praz 65 lat dla mężczyzn. 5 lat szybciej możliwe jest przejście na tak zwaną wcześniejszą emeryturę, ale w tym przypadku konieczne jest spełnienie warunku wypracowania minimalnego stażu pracy. Ten ostatni wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Warto wiedzieć, że do stażu pracy wlicza się zarówno okresy składkowe, jak i bezskładkowe, z tym że na trzy lata składkowe może przypadać jedynie jeden rok nieskładkowy. W ten sposób nazywa się czas, kiedy pracownik nie opłacał ubezpieczenia społecznego, gdyż na przykład przebywał na zasiłku chorobowym lub opiekuńczym, pobierał świadczenie rehabilitacyjne lub korzystał z bezpłatnego urlopu.

ZUS: ile wynosi minimalna emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Wypracowanie odpowiedniego stażu pracy gwarantuje wypłatę emerytury w kwocie nie niższej niż gwarantowana w danym roku emerytura minimalna. Ta w 2022 roku wynosiła 1 338,40 złotych brutto, co daje 1 217,98 złotych netto.

Oczywiście emerytura może być zdecydowanie wyższa. Jej wysokość zależy bowiem od wysokości osiąganego wynagrodzenia, a co za tym idzie – wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne, ale również od stażu pracy. Co do zasady, im dłużej będziesz pracował, tym wyższa emerytura powinna ci się należeć. Z tego też względu wielu ludzi w wieku emerytalnym decyduje się na kontynuowanie kariery zawodowej.

Jaka emerytura po 15 latach?

Zastanawiasz się, jaka emerytura po 15 latach pracy? Okazuje się, że 15 lat to niewystarczający staż pracy, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wypłacić ci emeryturę w gwarantowanej wysokości minimalnej. Oczywiście możesz w tym czasie przejść na emeryturę, ale jej wysokość będzie proporcjonalna do wysokości składek zgromadzonych na twoim koncie emerytalnym.

Dzieje się tak, ponieważ ZUS dokonuje obliczenia emerytury na podstawie zebranego przez daną osobę kapitału. Niestety nie ma minimalnego progu wysokości emerytury dla osób, które nie spełniają wymogu stażu pracy i wieku emerytalnego. Rekordziści otrzymują jedynie kilkadziesiąt groszy miesięcznie.

Kalkulator emerytalny

Jeśli chciałbyś wiedzieć, jaka emerytura przysługuje ci po 10 latach lub jakimkolwiek innym okresie zatrudnienia, możesz skorzystać z bezpłatnego kalkulatora emerytalnego udostępnionego na stronie internetowej ZUS. Jego zadaniem jest obliczenie prognozowanej wysokości przyszłych emerytur. Należy pamiętać, że są to jedynie wartości orientacyjne i nie mogą stanowić podstaw do roszczeń.

Komu przysługuje pełna wysokość przyznanej emerytury po 15 latach pracy?

Wyjątkową sytuacją jest praca w służbach mundurowych. W tym przypadku, jeśli rozpoczęto pracę przed 2013 rokiem, to po 15 latach służby można się starać o emeryturę w wysokości 40 procent ostatniej wypłaconej pensji. Każdy kolejny przepracowany rok to dodatkowe 2,6 procenta ostatniej wypłaty do emerytury.

Odpowiedź na pytanie, jaka emerytura po 15 latach nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od miejsca zatrudnienia oraz wysokości składek zgromadzonych na twoim koncie emerytalnym.

Archiwum: listopad 2022
jaka emerytura po 15 latach pracy