Ile zarabia major w Wojsku Polskim?

Do motywów odbywania służby wojskowej, oprócz patriotyzmu, należą pobudki natury finansowej.