Emerytura wojskowa – po ilu latach przysługuje?

Jednym z czynników przemawiającym za wyborem służby wojskowej jest możliwość wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej i pobierania emerytury wojskowej.