Wyliczenie emerytury po rencie, czyli kiedy możesz zamienić jedno świadczenie na drugie. Sprawdź co musisz zrobić!

Wyliczenie emerytury po rencie ma miejsce wówczas, gdy ubezpieczony przed nabyciem prawa do emerytury jest uprawniony do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.