Czy możliwe jest przeliczenie wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat? Tak — dowiedz się, jak należy to zrobić w świetle obecnie obowiązujących regulacji prawnych. Zapraszamy do lektury. Dzięki temu poznasz aktualne zasady dotyczące przeliczania świadczeń dla seniorów.

Ustawa z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych reguluje właściwie wszystkie istotne zagadnienia dotyczące świadczeń otrzymywanych przez osoby w wieku poprodukcyjnym. Jedną z kwestii, która budzi od lat zainteresowanie ze strony Polaków, jest przeliczenie wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat.

Przeliczenie wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat — aktualne reguły

Zgodnie z ogólnymi zasadami do uzyskania pełnej emerytury uprawnione są osoby, które ukończyły 60 (w przypadku kobiet) lub 65 (jeśli chodzi o mężczyzn) lat. Nie jest to jednak jedyny dopuszczalny wariant. Oprócz tego możliwe jest otrzymanie świadczeń przez osobę, która podlegała obowiązkowi składkowemu przez dwadzieścia lub dwadzieścia pięć lat (odpowiednio dla kobiet i mężczyzn).

Rzecz jasna w takiej sytuacji otrzymywana emerytura będzie odpowiednio niższa. To właśnie dlatego po spełnieniu kryterium wieku beneficjenci decydują się na przeliczenie wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lub 65 lat.

Przeliczenie świadczeń dla seniora — co należy zrobić?

Aby osiągnąć ten cel, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Po rozpatrzeniu wniosku przez organy ZUS dojdzie do doliczenia nieuwzględnionych okresów składkowych bądź nieskładkowych. Powinno się to przełożyć na wzrost świadczeń emerytalnych w następujący sposób:

  • zwiększenie o 1,3% podstawy zwaloryzowanej składki za rok okresu składkowego,
  • zwiększenie o 0,7% podstawy zwaloryzowanej składki za rok okresu składkowego.

Co ważne, jeżeli po dokonaniu przeliczenia okaże się, że nowa wysokość świadczenia będzie niższa w porównaniu z obecną emeryturą, nadal będzie wypłacane dotychczasowe świadczenie. Nie należy zatem obawiać się, że w efekcie złożenia wniosku dojdzie do redukcji emerytury. Taki stan rzeczy oznacza, że złożenie wniosku o przeliczenie wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat to działanie pozbawione ryzyka.

Archiwum: sierpień 2022
Przeliczenie wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat