Jak wygląda przeliczenie emerytury wojskowej po 55. roku życia? Dowiedz się, kiedy można przeliczyć emeryturę wojskową. Poznaj najważniejsze informacje na temat tego świadczenia!

Emerytura wojskowa to świadczenie, które jest należne mundurowym. Otrzymują je po odbyciu służby w stosownej liczbie lat oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. W jakich warunkach możliwe jest przeliczenie emerytury wojskowej po 55. roku życia? Dowiedz się!

Przeliczenie emerytury wojskowej po 55. roku życia. Podstawowe informacje

To, jak wysoka będzie emerytura wojskowa, ma ścisły związek z momentem, w którym dany żołnierz rozpoczął służbę. Żołnierze, którzy rozpoczęli swoją służbę po 31 grudnia 2012 roku, mogą liczyć na świadczenie emerytalne po odsłużeniu co najmniej dwudziestu pięciu lat w polskim wojsku.

Wysokość emerytury po dwudziestu pięciu latach to sześćdziesiąt procent wymiaru, wzrasta ona o trzy procent z każdym kolejnym rokiem służby. Podstawa wymiaru świadczenia to średnie uposażenie, które żołnierz otrzymywał przez dziesięć kolejnych lat następujących po sobie. Przy czym jest to okres wybrany przez żołnierza.

Przeliczenie emerytury wojskowej po 55. roku życia. Jak się odbywa?

Przeliczenie emerytury wojskowej po 55. roku życia może nastąpić w określonych przypadkach. Po pierwsze, zaznaczyć należy, że znaczenie mają tu okresy przypadające po zwolnieniu ze służby. To okres zatrudnienia przed styczniem 1999 roku (w wymiarze pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru) oraz okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po 31 grudnia 1998 roku.

Te okresy mogą zostać zaliczone do wysługi emerytalnej, jeżeli emeryt ukończył pięćdziesiąt pięć lat (w przypadku mężczyzn) lub pięćdziesiąt lat (w przypadku kobiet). Okresy mogą zostać zaliczone, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75 proc. podstawy wymiaru.

Zobacz także  Przeliczenie emerytury – świadczenie emerytalne z ZUS. Kto może złożyć wniosek?

Przeliczenie emerytury wojskowej po 55. roku życia. Czy warto?

Czy tym samym warto zawnioskować o ponowne przeliczenie emerytury wojskowej po 55. roku życia? Zdecydowanie. Taki ruch może w znaczący sposób powiększyć świadczenie. Jest to korzystne skorzystanie z praw przysługujących emerytowanemu żołnierzowi. Dlatego też jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, zdecydowanie warto pomyśleć o przeliczeniu świadczenia i tym samym jego podwyższeniu.

Przeliczenie emerytury wojskowej po 55 roku życia